20 February 2011

కిరణ్'s డైరీ

డైరీ మీలో ఎంత మంది రాస్తారు ...ఒక సారి చేతులు పైకెత్తండి....నేను ఇది వరకు ఇలా అనగానే..రెండు చేతులు ఎత్తేసేదాన్ని...:).ఇప్పుడు అసలు డైరీ ముట్టను..దీని వెనకాల బోలెడు కథలు...అవి చెప్పుకునే ముందు అసలు డైరీ ఎందుకు గుర్తొచ్చిందో చెప్తాను..మొన్న ఒక అద్బుతమైన సినిమా TV లో చూసాను అన్నమాట.... జెమిని TV వాడు 3 రోజుల నుండి ఈ శుక్రవారం రాత్రి కావ్య 's డైరీ అని చెప్తుంటే ఆవేశపడి అందరం కూర్చున్నాం TV ముందు ఆ శుక్రవారం రాత్రి..:) సినిమా మొదలయింది...మొదటి ముప్పావు గంట బానే ఉంది...తర్వాత ఛార్మి పిచ్చి తనం బైటపడ్తుంది.నాకు కథలో మలుపులు నచ్చవు..అందులోన భయంకరమైన భయం పుట్టించే మలుపులు అంటే సలే నచ్చవు..:( సినిమా చూసినంత సేపు ఎప్పుడయిపోతుందా అని కష్టపడి చూసాను !!అయిపోగానే ...మన డైరీ నే బాగుంటుంది కదా అనిపించింది.అప్పుడు మీకు నా డైరీ గురించి చెప్దాం అని ఇటు వచ్చాను..:)

రోజు దినచర్య రాసుకుంటే మంచిది.ఈ రోజు ఏం చేసావో..రేపు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావో..ఒక చోట రాసుకుంటే..ఒక పద్ధతి, క్రమశిక్షణ స్తాయి మనిషికి...ఇవి మా ప్రిన్సిపాల్ చెప్పిన మాటలు.ఇంటికి వెళ్లి పుస్తకాల సంచి పడేసి అమ్మా....నాన్న దగ్గర డైరీలు ఉన్నాయి కదా ఇవ్వు అన్నాను.
అమ్మ : ఎందుకు?? ముందు వెళ్లి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని రా,బట్టలు మార్చు,మొహం కడిగి,అక్కడ పెట్టిన పాలు తాగు..
నేను:అబ్బ చేస్తాలే అమ్మ please వెతికి ఇవ్వవా ఇప్పుడే
అమ్మ : ఎందుకు???ఏమైంది నీకు??
నేను : సార్ రోజు డైరీ రాయడం అలవాటు చేస్కొండి అని చెప్పారు..
అమ్మ : అబ్బా ..సరేలే ..రాత్రి రాస్కుంటారు పడుకునే ముందు..ఇప్పుడు కాదు ...
నేను : సరే రాత్రి లోపల నాకు ఇవ్వు అని అంటుండగా తమ్ముడు గాడు వచ్చేసాడు ..ఏంటమ్మా అక్కయ్య కి ఇస్తున్నావ్ ...నాకు ఇవ్వట్లేదు??
అమ్మ : నా ప్రాణాలు నాయనా..నా ప్రాణాలు చంపేస్తున్నర్రా ..ఇద్దరు వెళ్లి కాసేపు TV చూడండి వస్తా ....

మేము బుద్ధిగా టీవీ చూస్తున్నాము..ఇంతలో నాన్న వచ్చారు.రాత్రి అయ్యింది.నేను మర్చిపోయ అనుకుంది అమ్మ ..మొదలెట్టా మళ్ళి డైరీ అని .అబ్బ ఏదో ఒక పాత డైరీ దాని మొహాన పడేయండి అంది కోపంగా .నాన్న ఇచ్చారు.నాకు సంవత్సరం డైరీ నే కావాలి.అంటే లేదు పైన తేది రాసుకో మీ పుస్తకాల్లో రాస్కున్నట్లు అని ఒకటి పడేసారు :) ఇక నాన్న పక్కన కూర్చుని నాన్న....నాన్న..ఏం రాయాలి నాన్న డైరీ అంటే??అని అడుగుతుంటే...మా నాన్న అమ్మ వైపు చూస్తూ ఆవలిస్తున్నారు.ఆయనకి పాపం నిద్ర వచ్చేస్తోంది నేనేమో సతాయిస్తున్న:P అప్పుడు అమ్మ వచ్చి పక్క గదిలోకి తీస్కెళ్ళి పొద్దున్న నుండి ఏం చేసావో ...నీకు ఏమైనా ముఖ్యం అనిపిస్తే అవన్నీ రాసుకోవచ్చు అనింది .అప్పటికి మనం ఆరవ తరగతి చదువుతున్నాం.ఆ డైరీ బాగా రాసేసాం.పదవ తరగతి కి వచ్హాక ఏదో పాత పుస్తకాలూ సర్దుతూ ఉంటె డైరీ కనిపించింద.పక్కనే తమ్ముడి డైరీ కూడా వుంది ..వాడెప్పుడు రాస్కున్నాడో నాకు తెలీదు.ఇంట్లో ఎవరు లేరు..ఇక నేను ఒకొక్క వాక్యం చదివి దొర్లి దొర్లి నవ్వుతున్నా ..... :D

నా డైరీ లో ఇలా రాసుంది ...

పైన కుడి పక్కన - రోజు తేది.మధ్య లో om sairam.కింద I woke UP early in the morning at 6:30.i brushed ,took bath.went to school.1st period - english,2nd period - telugu then break ,in break bhavani took my pencil and she did not return.3rd period - science ,4th period - social.in lunch - we played color color what color..girls lost..boys won..tomorrow we will try to win.After lunch 5th period - mental mathematics (అప్పట్లో మాకు subject ఉండేది ),6th period - general knowledge,7th period - games .Then i came home అండ్ did home work and slept at 8:30....
ఇలా ఇంచు మించు అన్ని రోజులు ఇంతే....మొత్తం చేసిందేమీ లేదు :D .ఇక మా తమ్ముడి గాడి డైరీ చూస .వాడు ఎంతయినా అబ్బాయి కదా ..ఏం పద్దతులు లేవు ...సరా సరి విషయానికి కి వచ్చేసాడు:)
got up in the morning..went to school...my maths teacher beat me...he is stupid.in the evening,went to tuition,there my sir scolded me.. he is also idiot...
పాపం వాడికి లెక్కలతో సమస్య ఉండేది అందుకే అలా అన్ని చోట్ల తన్నులు తింటూ ఉండే వాడు.ఆలా వాడి కష్టాలు వాడు రాస్కున్నాడు.మా అమ్మ దగ్గర టీచర్ లను తిడ్తే..ఇక అంతే...బైట తిన్న తన్నులే కాక ఇంట్లో వాటా కూడా పడ్తుంది..అందుకే వాడి మనోభావాలు అన్ని ఆ డైరీ తో పంచుకున్నాడు..:)

ఇక ఇంటికి రాంగానే ఆ డైరీ లు అమ్మకు తమ్ముడికి చూపించి పగల బడి నవ్వుతుంటే కాసేపు వాళ్ళు నవ్వారు.తమ్ముడు అంతలో నా పుస్తకాలు పెట్టుకునే గూటి దగ్గరికి వెళ్లి ఒక చిన్న డైరీ తీస్కోచ్చాడు ఏంటే ఇది??ఒక్క ముక్క అర్థం కావట్లేదు అని!!అది అప్పటికి రాసుకుంటున్న డైరీ..నా డైరీ ఎలా ముడతావ్ రా నువ్వసలు??? అని కోప్పడుతుంటే ..నీ బొంద అసలు అందులో బాష లో రాస్కున్నావో చెప్పు నువ్వు అని నిలదీసాడు !!తెరచి చూస్తే అప్పుడు వెలిగింది నాకు కూడా .అంతా రహస్య అక్షరాలు..హా మీకు రహస్యం చెప్తాను చూడండి ..a కి @,b కి *,c కి &..ఇలా z వరకు ఏవేవో ఉన్న గుర్తులన్ని వెతికేసి పెట్టేదాన్ని .అప్పట్లో డైరీ అంటే english లోనే రాయాలి అనే ఒక అపోహ ఉండేది.కాబట్టి వచ్చీ రాని english ని ఖూని చేస్తూ అలా రహస్యంగా రాస్కునే దాన్ని :P నేనే రహస్య గుర్తులు మరచిపోతానని డైరీ చివరి పేజి లో రాసిపెట్టుకున్నా ఏ అక్షరానికి ఏ గుర్తో :D .వాడికి అది కనిపించి ఇక పండగ చేస్కున్నాడు.మొత్తం చదివి ..చీ నా టైం అంత వృధా చేసావ్ నేను టైం లో he-man super man చూస్కునే వాణ్ణి అని తిట్టాడు :P.ఇంతకి ఏముంది రా అని అమ్మ అడిగింది.ఏం లేదమ్మా సోది.in 1st unit test divya got 1st rank..i got second.,this time i will get it..in maths vikram got 25 and kartheek got 25 ..i got only 23...:(
అమ్మ అమ్మాయిలు మారరా??అబ్బాయిలకు 2 మార్కులు కూడా ఎక్కువ రాకూడదు.ఎందుకమ్మా చచ్చి పోతారు??నా లాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది నీ కూతురి లాంటి అమ్మాయిల కోసం 15 లు 16 లు తెచ్చుకుని త్యాగం చేస్తున్నాం అని అన్నాడు.మా అమ్మ ఒక్క నిమిషం నవ్వి ఈ సారి నీకు 25 రాలేదో maths లో చితక్కొడత అంది ..వాడు ఇక అక్కడి నుండి అదృశ్యం!! :D

తర్వాత ఇంటర్ లో బామ్మ దగ్గరున్నప్పుడు రాసాను...అప్పుడు తెలుగు లో కూడా డైరీ రాసుకోవచ్చు అని తెలిసింది .అప్పుడు రాసిన కొన్ని మాటలు.

బామ్మ సరిగ్గా జడ వెయ్యట్లేదు.పెద్దమ్మ పెట్టిన అన్నం పూర్తిగా తినడానికి అవ్వట్లేదు అందుకే ఈ రోజు కాలేజీ నుండి వచ్చేటప్పుడు ఒక కుప్పతొట్టి చూసుకున్నపడేయటానికి.దేవుడా నన్ను క్షమించు..పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన అన్నం ని పారేస్తున్న!!కానీ నీదే తప్పు.కొంచమే తిండి పట్టే పొట్ట నాకిచ్చావ్ అని దేవుడి మీద తోసేసి శుభ్రంగా డైరీ మూసేసి దాచుకున్న మరుసటి రోజు జెడ వెయ్యమని బామ్మ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు రాదు లేవే నువ్వే నేర్చుకో అనింది..మా పెద్దమ్మ అన్నం పెట్టి చేతికిస్తూ ఒక డబ్బాలోనే అన్నం పెట్టానే అంది.విషయం అర్థమయ్యింది.:P

నేను డైరీ ఎప్పుడు రాసుకున్నా దాన్ని న్యూస్ పేపర్ లా అందరు చదివేస్తున్నారని నా చిన్ని మనసు నొచ్చుకుంది.:P.ఇక ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు రాయలేదు.మళ్ళి B.tech లో చెయ్యి దురద పెట్టి కాస్త మంచి జ్ఞాపకాలు రాస్కుంటూ ఉండే దాన్ని..ఇప్పుడు మొత్తానికే వదిలేసా.అన్ని ఇక్కడ రాసేస్తున్నా :)
ఎంతయినా తెల్లని పుట లో మనకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మన దస్తూరి తో రాస్కుంటే భలే ఉంటుంది కదా!!:)(నా దస్తూరి బాగుంటుందని బోలెడు మంది కితాబు ఇచ్చారు లెండి.. :P)

28 comments:

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

:-)

హరే కృష్ణ said...

Kiran's diary
:-) :-)

హరే కృష్ణ said...

కితాబు ఇవ్వాలంటే మాకు కూడా proof లు కావాలి :)

ఇందు said...

కెవ్వ్!! హరే గారి మాటే నాదీ! :P నాకు చిన్నప్పుడు డైరీ అలవాటు ఉండేది.కానీ రానురాను...డైరీ రూపు రేఖలు నచ్చక,నాకు నచ్చే డైరి దొరక్క ఇక మానేసా! గోదావరి సినిమా lo కమలిని చేతిలొ డైరీ చూసి ఎంత ఉడుక్కున్నానో! ఈ సినిమావాళ్ళకి భలే దొరుకుతయ్ నాకు మాత్రం దొరకవు అని :( నా చిన్నప్పుడు డైరీలో ఐతే చీమ మీద,పిల్లి మీద, బల్లి మీద కవితలు పాటలు ఇలా బోలెడు ఉండేవి ;) మొత్తనికి నీ డైరీ బాగుంది కిరణ్!!

మనసు పలికే said...

కిరణ్.. నాకైతే నిజ్జంగా నా బాల్యం గుర్తొచ్చింది తెలుసా :)))
అచ్చు నేను ఇలాగే చేసేదాన్ని. ఒక్కటే తేడా, నేను చిన్నప్పటి నుండి తెలుగులోనే రాసేదాన్ని(మరి నేను తెలుగు మీడియం కదా;))
టపా మాత్రం సూ...పరు:)))))

Ennela said...

//డైరీ ఎప్పుడు రాసుకున్నా దాన్ని న్యూస్ పేపర్ లా అందరు చదివేస్తున్నారని నా చిన్ని మనసు నొచ్చుకుంది//ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సూపరు.. అందుకే మరి డయిరీలని బాంకీ లాకర్లో పెట్టి తాళమేయాలి...అలా వదిలేస్తే చదవరా ఏంటీ...పాపం బామ్మ, పెద్దమ్మ చదివేసినందువల్ల కష్టాలొచ్చాయి కదా!ప్చ్చ్ ప్చ్చ్ ..
కిరణ్, యీ మధ్య నేను ఏం వ్రాసినా అందరికీ అర్థం అయ్యిపోతొంది.....ఆ కోడింగు ఏదో నాకూ చెప్పకూడదూ

శివరంజని said...

//డైరీ ఎప్పుడు రాసుకున్నా దాన్ని న్యూస్ పేపర్ లా అందరు చదివేస్తున్నారని నా చిన్ని మనసు నొచ్చుకుంది// డైలాగ్ కేక ..

ఇలాగే మా కజిన్ హేమంత్ 5 క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు .. మొన్నొకసారి వాళ్ళింటికి వెళ్ళినప్పుడు వాడి డైరీ చదివి పడి పడి నవ్వేలా ఉన్నాయి ఆ డైరీ లో ...

అందులో వాడు వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ మిస్స్ ని ఆటో గుద్దేస్తే బాగుండును అని కూడా రాసుకున్నాడు

kiran said...

@dileep garu - :):)

@హరేకృష్ణ - :):):):)
ముత్యాలు తెల్సా...అచ్చం అలాగే ఉంటాయి....:)..మళ్ళి దానికి సాక్ష్యం ఎందుకు.. :P

@ఇందు - నీకు కూడా పైన జవాబే.. :P
thank u ..నువ్వు దిగులు పడకు.. నేను నీకు డైరీ అలా తాయారు చేసిస్త..
మా శేకర్ కమ్ముల మళ్ళి నా దగ్గరికి వచ్చి నీ డైరీ కోసం నేను గోదావరి -2 తీస్తున్న అనాలి.. :P :D

kiran said...

@అప్పు - హహహః..అవునా...పోనిలే నీకు ఏదో ఒక బాష పైన పట్టు ఉంది..
నాకు ఆలా కాదే..అటు ఇంగ్లీషు సరిగ్గా రాక ..ఇటు తెలుగు రాక....tenglsih లో ఉండేది నా డైరీ.. :D
Thank uuuu ..:)

@ఎన్నెల గారు - :):)...thank u...
హహహ..బ్యాంకి లాకర్ లోన...హహః..ఇక అంతే రాయలన్నపుడల్లా బ్యాంకి కి వెళ్ళాలి..:)
కష్టం కదా అని బైట ఉంచితే అలా న్యూస్ పేపర్ ఐపోయింది.. :D
ఇప్పుడు కోడ్ బాష వాడటం చాలా సులభం....
a -!,b - @,c - #....మీ సిస్టం లో ఎక్కడ గుర్తు ఉంటె అదంతా కోడ్ కింద వదేయచ్చు.. :)

@శివరంజని - :).thank you ..
అమ్మో..ఇంక అప్పటికి అంత violent గ ఆలోచించే వాళ్ళం కాదు గా..:)
ఇప్పటి కాలం పిల్లలు చాలా ఫాస్ట్.... :):)

Sudha said...

ముందుగా మీకు అభినందనలు...అదిరిపోయేలా పోస్టులు రాస్తున్నందుకు...
డైరీ...మరీ న్యూస్ పేపర్ లా కాకపోయినా సీక్రెట్ గా ఇంటిల్లిపాదీ చదివేయడం నా చిన్నప్పుడే చూసా. బుడుగులా మాకూ బాబాయుండేవాడు. రెండుజెళ్ళ సీత(లాంటి అమ్మాయి)ల గురించి రాసుకున్నవన్నీ పెద్దోళ్ళు చదివేస్తుండేవారు.
ఆనక మింగలేక కక్కలేక అన్నట్టుండేవారు. ఓరోజు బాబాయికి మేటర్ లీక్ చేసేసాం. ఎంతయినా బాబాయిపార్టీ కదా. అక్కడ నుంచి డైరీ లో అన్నీ అన్నయ్య గొప్పతనం, తల్లిలాంటి వదిన టైప్లో రాతలు రాసేడు బాబాయి. వీళ్లు ఆనందంతో కళ్ళు తుడుచుకొని తర్వాత చదవడం మానేసారు. బాబాయ లోపల మరో డైరీ మెయిన్టేన్ చేస్తున్నాడని వాళ్ళకు తెలీదు పాపం.

kiran said...

సుధ గారు...చాలా ఆనందం వేసింది మీ కామెంట్ చూసి.. :)
బోలెడు ధన్యవాదాలు..:):)
హహ...మీ బాబాయి గారు కేక.. :):)

Praveena said...

Completely loved this blog as always :)

kiran said...

wow thanks praveena garu.. u made my day.. :):)

జయ said...

బాగుంది మీ డైరీ ప్రహసనం:)మీకు హృదయపూర్వక మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

kiran said...

ధన్యవాదాలు జయ గారు..
మీకు కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..:)

కావ్య said...

కిర్రు .. :( నువ్వు పోస్ట్ రాసినట్టు నాకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డావా ?? ఇప్పటి దాక నేను ఎలా మిస్ అయ్యాను :(

నీ డైరీ ముచ్చట్లు చాల బాగున్నై కాని .. నాకు రాసే అలవాటు లేదుగా .. చదివే అలవాటు ఉంది :) ఈ సరేప్పుడైన రాస్తే నాకు చుపియి అస్సలు చదవను సరేనా

kiran said...

కావ్యా..:(..నువ్వు కూడా నా బ్లాగుకి రాలేదని ఫీల్ అయ్యాను.. :( :D
హహహ..చదివేస్తవ..నీ లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువైపోయి..నేను డైరీ రాయడమే మానేస.. :P
ఇక నుండి నేను రాసిన ప్రతి పోస్ట్ చదవాలి..ఇదే నా ఆర్డర్..:D

vamc123 said...

హెల్లొ కిరణ్ గారు,
చాలా బాగా రాశారు, ఐన మీకు కావ్య'శ్ డేరీ సినిమా చూడమని సలహా ఎవరు ఇచారు.. మీరు ఆ సినిమా చూసే ఇంత బాగా రశరంటే, సూపర్..

ramya said...

కావ్యాస్ డైరీ కోసం నేను ఎంత వెతికానో, టీవీ లో వస్తొందని నేనూ మీలాగే చాలా ఆవేశంగా చూసాను. ఆ పేరు మోసం చేసింది :(

కిరణ్ మీ బాబాయ్ సూపర్ కేకండీ. //డైరీ ఎప్పుడు రాసుకున్నా దాన్ని న్యూస్ పేపర్ లా అందరు చదివేస్తున్నారని నా చిన్ని మనసు నొచ్చుకుంది// హ్హహ్హ అవును కదా ఈ పెద్దోళ్ళు ఎప్పుడూ అంతే :)

చిన్నప్పుడు నేను మీలాగె దినచర్య, దాంతోబాటు డబ్బులలెఖ్కలూ తప్పకుండా రాసుకోవాలని నేను కొనుక్కున్న చాక్లెట్స్ లెఖ్క రాసేదాన్ని. ఓసారి మా మామయ్య దాన్ని అందరిలొ చదివి నన్ను హర్ట్ చేసేసాడు :) అందుకే ఇప్పటికీ నేను డైరీ రాయను.
న్యూ ఇయర్ రాగానే ఎవరెవరో డైరీలు ఇస్తారు అవి అలా పేరుకుంటు ఉంటున్నాయని. రెండేళ్ళనుండి తీసుకోటం మానేసా.

..nagarjuna.. said...

లో.....ళ్
చిన్నప్పుడు (6th లోనో 7th లోనో) డైరీ రాసేయాలని మధ్యాహ్నం ఘాట్టిగా తీర్మానించేసుకొని ఒక్కరోజు మాత్రమే రాసా.

got up at 7, took bath, played with arjun... అని. అది కూడా మధ్యాహ్నం వరకే సాయంత్రానికి అన్నీ మర్చిపోయా :D

kiran said...

వంశీ గారు - టైము బాలేక పోతే ఇలా ఎవరూ చెప్పక పోయిన చూస్తాము :)
పోస్ట్ నచ్చినందుకు బోలెడు థాంకులు :)

@రమ్య గారు - :) హ్మ్న్..అవును ఆ పేరు మోసం చేసింది :(
అవునా ఇలా మన అందర్నీ డైరీ రాసుకోకుండా చేసేస్తున్నారు వీళ్ళంతా...పోన్లెండి బ్లాగులు ఉన్నాయి కదా.. :)

@నాగార్జున గారు :D :D
అంతే అంతే అలాగే రాసుకునేవాళ్ళం అనుకుంట మొత్తం :)

ప్రిన్స్ said...

super post.. .i enjoyed..:)

Anonymous said...

hey i guess u have good sense of humor

me roopa's bro

kiran said...

Thnank a lot raj ji.. :)

Anonymous said...

super like -- roopa

kalyan said...

Guruthuku ravtledu :P any how I really enjoyed reading this post !

Bharatiya said...

Kavya's డైరి ఏమో కానీ
Kiran's డైరి మస్తుంది
:D

Murthy Kavali said...

chala bagundhi...:) may be nenu kuda Dairy rayatam start chestanemo..:)

ఫిదా కి ఫిదా

శేఖర్  కమ్ముల గారు బాగున్నారా?? మీకే ??  బానే  ఉంటారు !! .. మా పరిస్థితే  ఏమి బాలేదు.. ఏం చెప్పమంటారు .?? మాది ఒక  సాఫ్ట్వేర్  జంట .. చి ఛ...