27 June 2011

నా బుజ్జి నేస్తం..

నిజంగా ఇది నా బుజ్జే...దీన్ని ఇంట్లో అలాగే పిలుస్తారు..మీరు కుక్క పిల్ల అని తప్పుగా అర్థం చేస్కోకండి ...ఆడపిల్లే..అందమైన తెలివైన ఆడపిల్ల...
ఎక్కడ పరిచయమో అనే కదా మీ సందేహం..
నేను ఏదో సాధిద్దాం అని హైదరాబాదు లో నారాయణ జూనియర్ కాలేజీ లో చేరిన రోజులు...మా బామ్మ దగ్గర ఉండి చదివేదాన్ని..ఇది ఓ పే..ద్ద తెలివైనదని కాలనీ కాలనీ కోడై కుసేవాళ్ళు...నేను మనుషులనే నమ్మను..సో కోళ్ళని లెక్కే చేయను..దాని గొప్పలు వింటూ వింటూ ఉండగానే ఓ రోజూ ఫిజిక్స్ లో newtons laws గట్టి గట్టిగా విన్నాను..ఏమిటి ఈ పిల్ల కలలోకి newton గాని వచ్చి బెదిరించాడా ఏంటి 108 సార్లు నామ జపం చేయమని అని అనుకున్నా...ఇంతలో మా బామ్మ వచ్చి ..చూడు బుజ్జి ఎంత బాగా చదువుకుంటోందో ...నువ్వు అసలు బైటికే చదవవేంటే అంది..చూడు నా పెతాపం చూపిస్తా అని..రామ రామవ్ రామః అని అరిచా కాసేపు...వెంటనే బామ్మ లోపలికొచ్చి..ఇవి నేను చిన్నప్పటి నుండి వింటున్నా..నేను విననివి చదువు అంది..సరే టాన్ తీటా..కాట్ తీటా అన్నాను...హా ఇవి చదువుకో అంది..నాకు కూడా trignometry అంటే చాలా ఇష్టం..ఆ తీటా లు గురువింద గింజల్లాగా కనిపించేవి.. ఆ తర్వాత కాసేపయ్యాక సౌండ్ ఆగిపోయిందేంటా అని లోపలికొచ్చి చూసారు..గుర్రు పెట్టి నిద్ర పోతున్నాం మనం...చీ ఈ బుజ్జి వల్ల ఇప్పుడు మా బామ్మ వాళ్ళకి నా వీక్ నెస్ తెల్సిపోయిందనుకుంటూ తిట్టుకున్నా..ఇలా ఈ పిల్ల అంటే ఏదో ద్వేషం ఏర్పడింది..

ఓ రోజూ ఏదో చదువుదాం అని పుస్తకం తీస్తే ఏమి ఎక్కట్లేదు..మరుసటి రోజూ పరీక్ష..కళ్ళల్లో నీళ్ళు..ఏమిట్రా నాయన..ఈ గోల..ఇంట్లో అంట్లు తోముకోక అని..ఏడుస్తుంటే..మా పెద్దమ్మ నన్ను గమనించి..ఏమిటి ..ఏమయ్యింది..ఇంటి మీద బెంగా అని అడిగింది...కాదు అని పుస్తకం వైపు చూపించా..ఓహ్..చిరిగిపోయిందా అంది..నోరు తెరవక తప్పలేదు..సగం ఏడుపు గొంతు తో ఈ chemistry నాకు ఏమి అర్థం కావట్లేదు అన్నాను.
ఎవరికి మాత్రం అర్థం అవుతుంది చెప్పండి..ఉదాహరణకి ఇది తీస్కుందాం 6CO2+6H2O ..ఇది చూడండి ...ఎన్ని రకాలు గా ఆలోచించచ్చో..
6CO2+6H2O = 6CO26H2O = alphanumeric ని ఎలా అంటే ఆలా add చేయకూడదు కాబట్టి ఇది రైటు అనిపించింది....కానీ కాదు..:(
6CO2+6H2O =12CO2H20 = సరే ఈ సారికి కలిపేసాను నెంబర్ లు మాత్రమే కలిపాను...ఇది కూడా తప్పంట..:(
మళ్లీ జవాబు చూస్తే ఇదంట C6H12O6+6O2
అసలు ఎక్కడో ఉన్న C H పక్కకి వచ్చేసాయ్..అక్కడ ఇరుగ్గా ఉందో లేక..నెంబర్ లు ఈ అక్షరాలని కరిచాయో -- నాకు చిరాకొచ్చెసీ మోకాలు మీద చెయ్యి వెయ్యంగానే వేడి గా తగులుతోంది...అమ్మో అనుకుంటుండగా....మా పెద్దమ్మ ఉండు బుజ్జి ని అడుగుతా నీకు చెప్పమని అని గోడ దగ్గరికి వెళ్లి..ఏమ్మా బుజ్జీ..కాస్త బైటికి రావూ అంది..అది వచ్చింది..నా గురంచి మా పెద్దమ్మ - మా మరిది గారి అమ్మాయి..ఊరి నుండి వచ్చింది..హైదరాబాదు చదువులు తట్టుకోలేక పోతోంది..ఆ ఇంగ్లీషు కూడా అర్థం అవుతోందో లేదో అనింది...వామ్మో పెద్దమ్మ నువ్వాపేయ్...నన్ను ఎర్ర బస్సు నుండి ఇప్పుడే దిగిన గొర్రె పిల్ల ని పరిచయం చేసినట్లు చేసేస్తున్నావ్..నువ్వు పోయి వంట చేస్కో అని పంపేసి..నేను ఏదో కవరింగ్ చేస్కొని పరిచయాలు మళ్లీ మొదలెట్టి..గొర్రె కాదు..మనిషి అని రుజువు చేస్కున్నాక నా సందేహం తీర్చుకున్నా..ఆ తర్వాత నేను కూడా కోడినయిపోయా..:P..కొన్ని నిజాలు ఒప్పుకోక తప్పదండి..అలా నాకు అర్థం కానివి దానితో వివరణ ఇప్పించుకుంటూ వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్ల మేడ మీద బోలెడంత సమయం గడిపేవాళ్ళం..ఆ తర్వాత మా ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా బాధ పడ్డారు..అనవసరంగా ఈ కిరణ్ కి బుజ్జి ని పరిచయం చేసాం..చదువు తక్కువ కబుర్లు ఎక్కువ అయిపోయాయి అని.. :P

కానీ మేము ఆపలేదు గా...రోజూ సాయంత్రం కాలేజీ నుండి రాంగానే గబా గబా తయారయ్యి ఓ పుస్తకం తీస్కోని మేడ మీదకెళ్ళి పుస్తకాలు పక్కన పెట్టి కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళం..ఆకాశం కూడా మా కోసం రోజుకో కొత్త రంగు తో ముస్తాబయ్యి ఎదురు చూసేది..6.30 కి బోలెడు పక్షులు వరుసగా వెళ్ళేవి..అవంటే నాకు బోలెడు ఇష్టం..నేను పొరపాటున వాటిని ఎక్కడ చూడనో అని..కిరణ్ నీ పక్షులు..అని అరిచేది..ఇక చీకటి పడుతోందంటే నాకు భయం..చుక్కలోచ్చేస్తాయి..ఇక ఆకాశం లోకి చూపిస్తూ ఏదేదో చెప్పేది..బుజ్జి డార్లింగ్ ..నువ్వు సూపరహే ..నన్ను వదిలేయ్యవే అంటే..నా టాలెంట్ చూసి ఈ మాట అనాలి ...ముందే అంటే నా మనసు ఒప్పుకోదు..అని గట్టిగా పట్టుకుని..కిరణు..నా బంగారు కిరణు నువ్వు కూడా చూడవా అనేది..అలా దాని మీద జాలి తో నేను బలయ్యేదాన్ని...ఎనిమిదింటికి మా ఇంటి నుండి కేక విన్పించేది..భోజనానికి..నేను ఇక పరుగో పరుగు...ఇలా బోలెడు సాయంత్రాలు.. :)..అంత సేపు మాట్లాడినా మళ్లీ అన్నం తిన్నాక ఇంకో సారి వాళ్ల గోడ దగ్గరికెళ్ళి బుజ్జా ..బుజ్జా..అని అరిచేదాన్ని...మొదట్లో ఓ సారి వాళ్ల అమ్మ గారు పొద్దున్న మిగిలిన అన్నం పట్టుకోస్తూ బుజ్జి నువ్వు కాలనీ లో వీళ్ళకి కి కూడా తెలుసా అన్నారు...ఇంతలో గేటు తెరుస్తూ అరిచిన వాళ్ల కోసం వెతుకుతున్నారు..ఆంటీ...నేను ఆంటీ కిరణ్ ని అన్నాను...నువ్వా అమ్మా..అంటూ లోపలికెళ్ళి కిరణే బుజ్జి.. వెళ్ళు అన్నారు...నేను తల దించుకుని...టోను బాడ్ అని తెలుసు కానీ మరీ ఇంత స్టోనా అనుకునే లోపు ఇదొచ్చి సోది మొదలెట్టింది..ఇంతలో దోమలోచ్చేస్తాయి...బాగా కుట్టేస్తాయి నన్ను..మా బుజ్జి ని కుట్టవు...ఎందుకంటే పైన ఫోటో చూడండి..నేను షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంటా...మా బుజ్జి లాంగ్ అండ్ సాల్ట్..అందుకే అవి నా కాళ్ళను నమిలి మింగేసేవి..కానీ బుజ్జి కోసం నించునే దాన్ని..!!


బుజ్జి బాగా అలవాటయిపోయింది..ఓ రోజూ వచ్చి..నేను IIT కోచింగ్ తీస్కోడానికి వెళ్తున్నా అనింది...ఇక కొన్ని రోజులు హాస్టల్ అని అనింది..:(....నేను బాగా ఎడిసాను(ఇప్పుడు ఇలా : దీని కోసమా ఛి..ఛి .. :P) ..ఆ రోజూ బాగా గుర్తు నేను స్టైల్ గా నా జుట్టు కట్ చేయించుకుంటున్నా కదా. అని తెగ ఫోసు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిన బుజ్జి..కళ్ళ నిండా నీళ్ళు పెట్టుకోచ్చింది..ఎందుకే అంటే..నేను కొంచం అంటే ఆవిడ మొత్తం చేసేసిందే..అసలు రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకోడానికి కూడా లేకుండా అని..పోన్లే రబ్బర్ బ్యాండ్ కొనే పని తగ్గిపోయింది గా అంటే..వెనక్కి తిరిగి చీపురు వైపు చూసింది..మళ్లీ ముందుకు తిరిగితే నేను లేను.. :P...పైన ఫోటో చూడండి..నాది వాలు జడ...మా బుజ్జి ది గుర్రం తోక చివర ఉంటుందే అలా లేదూ .. :P

ఇంటర్ అయిపోయి b .tech చేరినప్పుడు చెరో ఊరు పడ్డాం..మరీ ఉండద్దేటి ఆ మాత్రం వ్యత్యాసం...నేనే త్యాగం చేశా మా బుజ్జి కోసం..ఏ ఊరిలొ లో వాళ్ళు ఆ ఊరిలొనే ఉండాలి..మళ్లీ ఇంజనీరింగ్ సీట్ మా ఊరిలొ వచ్చింది.. b .tech లో ఉండగా బోలెడు ఉత్తరాలు..కనీసం వారానికి ఒకటి..రాయకపోతే తిడ్తూ ఒక line రాసేది..నాకు ఉత్తరం రాయి అని...నేను ఇలా బ్లాగు లో పేరాలు పేరాలు రాసినట్లు ఉత్తరాలు రాస్తే ...దాని ఉత్తరం మీరు పెట్టే కామెంట్ల సైజు లో ఉండేవి ..మధ్యలో సెలవలకి హైదరాబాదు వెళ్లినప్పుడు వాళ్ల కాలేజీ కి తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేస్తూ ఇదే మా కిరణు..నాకు పెద్ద పెద్ద ఉత్తరాలు రాస్తుంది..నేను క్లాసు జరిగేటప్పుడు వాటిని చదువుతూ నవ్వుకుంటూ ఉంటా అని ఓ చెప్పేసింది..ఒసేయ్ నువ్వు తిడ్తున్నావా..పొగుడుతున్నావా..కాస్త అర్థమయ్యేలా మాట్లాడవే అనుకున్నా..!!..నా గురించి బాగా తెలిసిన వ్యక్తి నా బుజ్జి..:)..నేనంటే పిచ్చ ఇష్టం..:)(ఇది నిజం ..సొంత డబ్బా కాదు ..ఎందుకంటే I LOVE U అని చాలా సార్లు మెసేజ్ పెట్టింది :))

రెండు వారాల కిందట నాకు పెళ్లి కుదిరిందే అని ఫోన్ చేసింది..బుజ్జీ..కళ్యాణం వచ్చినా కక్కొచ్చినా ఆగదంటే ఇదే అనుకుంటా అన్నాను..నా డవిలోగు కి....దానికి కక్కొచ్చి ఫోన్ పెట్టేసింది..తర్వాత రెండు రోజులకి ఫోన్ చేసి...చాలా దిగులుగా మాట్లాడింది..బుజ్జి కన్నా దిగులు గా ఉందా అన్నాను..అంతే...గట్టిగా ఏడ్చేసింది..నేను మెయిన్ రోడ్ మీద బస్సు స్టాప్ లో ఉన్నాను అసలు ఏమి ఆలోచించ లేదు ....కళ్ళల్లో నీళ్ళు కారిపోయాయి...నా పెళ్ళికి తప్పకుండా వస్తావు కదూ..నా పక్కనే ఉంటావు కదూ అని ఎంత ముద్దు గా పిలిచిందో..:)..నేను నా మనసుకు దగ్గర గా ఉన్న స్నేహితుల పెళ్ళిళ్ళు అన్ని హాజరయ్యాను ..ఒక రెండేళ్ళ క్రితం ఇంకో నేస్తం పెళ్లి అయ్యింది ..అప్పుడు ఏదో మిస్ అవుతున్నాం అనిపించింది...దాని కన్యాదానం అప్పుడు నేను వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాను...ఏమిటో దూరం అవుతుందని ఎంత బాధ పడ్డానో రెండు రోజులు ఒకటే కలవరం ..కొత్త ఇల్లు కొత్త మనుషులు ఎలా సర్దుకుం తోందో ఏంటో అని ..మా స్నేహితులు..అది ఏడవడం ఆపేసిందంటా..ఇంక నువ్వు ఆపేయి అన్నారు..:P..కానీ దీనికి పెళ్లి కుదిరింది అన్నప్పటి నుండి నాకే ఏదో దిగులు ..భయం ..కంగారు ....అసలు నేను దానికి ఫోన్ కూడా చేయలేదు ..ఎక్కడ నా బాధ బైట పెట్టేస్తానో అని..!!...

ఇది నా నేస్తం అని చెప్పడం కంటే కూడా మార్గ దర్శి అని చెప్పడం ఏమాత్రం పెద్ద పదం కాదు...!!నాకు ఉన్న ఒక్క అలవాటు చిత్ర లేఖనం ..నాకు బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా ఇది ఒక్కటే చేసేదాన్ని..మొదటి సారి పుస్తక పఠనం కూడా బాగుంటుంది అంటూ Alchemist పుస్తకం ఇచ్చి చదివించింది..!!బంగారు రోజులు...ఒక వేళ నా స్వీయ చరిత్ర(భయపడకండి నాది రక్త చరిత్ర కాదు..ఐనా అంత ఓపిక లేదు) రాసుకుంటే రంగుల రంగుల కాగితాల్లో ఈ నేస్తం గురించి రాసుకో దగ్గ స్నేహం మాది ...!!నాకు అనుకోకుండా భగవద్గీత టీచర్ ని పరిచయం చేసింది....ఇష్టం అని అది భగవద్గీత నాకు తీసుకొచ్చి మా గురువు చేతే ఇప్పించింది ..నేను అన్నా ఎక్కడైనా సరదాకన్న ..లేక కోపం లో అన్నా దాని గురించి తక్కువ గా మాట్లాడానేమో కానీ అది ఏ రోజూ నా గురించి ఒక్కసారి కూడా తప్పుగా మాట్లాడలేదు ...!!

తనకి పెళ్ళయిపోయింది..ఏదో పనులు చేస్కొడానికి కష్ట పడ్తుంటే మనం వెళ్లి దాని కష్టాలు చూసి ఆనందించే ఛాన్స్ ఇవ్వదండి ఇది..నా ఉద్దేశం లో ఇది పూర్వజన్మ లో పెద్ద బంగ్లా లో పనిమనిషి..అక్కడ కాస్త కూడా ఖాలీ లేకుండా పని చేసి..చేసి...ఈ జన్మ లో కూడా..వారంతం వస్తే బట్టలు ఉతకాలి..అలమరా సర్దాలి..తుడిచిందే తుడవాలి అనే రకం...పని వంతురాలు..నేను సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను గాని..మీరు కనీసం శుభాకాంక్షలు తెలపండి...

తన పెళ్లి అయ్యి వారం అయిన తర్వాత టపా వేసేంత బిజీ అయిపోయాను నేను...
ఎలా అయితే ఏంటి మా బుజ్జి ని ఆశీర్వదిస్తూ అభినందనలు తెలపండి...తన జీవితం ఎప్పుడూ రంగుల మయంగా..ఆనందంగా ఉండాలని దీవించేయండి..
మీ లాంటి పెద్ద వాళ్ళు..మంచి వాళ్ళు...(వెనక్కి చూస్కుంటారెంటి ..?..మిమ్మల్నే) అభినందిస్తే మంచి జరుగుతుంది అంట..అద్ది విషయం..:)

Happy married life Bujji darling..:)Love u soo much..!! :)

51 comments:

రాజ్ కుమార్ said...

ఎప్పటీలాగే... వెన్నెల లో విహరించినట్టూ ఉంది మీ టపా.. సింప్లీ సూపరన్న మాట.

6CO2+6H2O =12CO2H20.. వహ్వా.. వహ్వా. ఈ సంగతి చిన్నప్పుడే తెలిసుంటే ఈ పాటికి నేను ఖెమిస్ట్రీ ని ఇస్త్రీ చేసుండేవాడిని.
>>ఇంకో సారి వాళ్ల గోడ దగ్గరికెళ్ళి బుజ్జా ..బుజ్జా..>> బుజ్జా.. బుజ్జా. .నాకు భలే నవ్వొచ్చిందీ..

షార్ట్ అండ్ స్వీట్ & లాంగ్ అండ్ సాల్ట్ ః మాటల్లేవ్ చప్పట్లూ..

ఇలా రాసుకుంటా పోతే.. నా కమెంట్ మీరు రాసే ఉత్తరం లాగా తయారవుతుందీ. ఆపేస్తున్నా..

మీ నేస్తానికి నా తరుపున శుభాకాంక్షలు అందజేయండీ..

రాజ్ కుమార్ said...

అరెరీ.. ఇది చెప్పడం మరిచాను..
మా స్నేహితులు..అది ఏడవడం ఆపేసిందంటా..ఇంక నువ్వు ఆపేయి అన్నారు.>>
కెవ్వూ...

వంశీ said...

bujji ki very happy married life wish chesestunna :D

bujjalaayana bujji ki em kaavalante adi icheyalani..bujji ni baa chusukovaalani korukuntu inkosaari
happy married life :)

వేణూ శ్రీకాంత్ said...

మీ టపా చాలా బాగుంది కిరణ్. రాజ్ చెప్పినట్లు హాయిగా వెన్నెల్లో విహరించినట్లు ఉంది.

మీ బుజ్జి నేస్తానికి అభినందనలు ప్లస్ ఆశీస్సులు. తన జీవితం రంగులమయం కావాలనీ.. తను కలలు గన్న అందమైన జీవితం తన సొంతమవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.

గిరీష్ said...

బుజ్జా.. బుజ్జా..
హ్యాప్పి మేరీడ్ లైఫ్ బుజ్జి గారు.. :)

Nice post kiran. one of the best. I am sure that you will feel the happiness of this post forever.

Radha said...

paina unna photo kanipinchaledu kaanee mee maatallo mee sneham baaga kanipinchindi... lokam lo adhika dhanavanthulu ekkuva mandi nestaalu unnavaare ata... so meeru alanti friends unnanduku lucky and wealthy...
feel good post
and wishing your friend a very happy married life...

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం said...

అల్లాగల్లాగే.

మా శుభాశీస్సులు, శుభాకాంక్షలు మీ బుజ్జి గారికి తెలియ చేయండి .

ఏంటి అదంతా చెంబిస్త్రీ ఏనా? బాగుంది బాగుంది. :))

నేస్తం said...

:)nice post mee frind ki naa abhinandanalu cheppu ...naa pere kadaa :)

ఇందు said...

నీ బొమ్మలో చాలా ఇంఫర్మేషన్ ఉంది కిరణ్ ;) ఏదో ఆషామాషీ బొమ్మాలా వేయకుండా 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' లో వెంకీ లాగా ఎంత ఇంఫర్మేటివ్ గా వేసావూ!! యు ఆర్ గ్రేట్!
హ్హహ్హహ్హ!! సరే సరే...ఇప్పుడు సీరియస్! బుజ్జి కి 'హాప్పి హాప్పి మారీడ్ లైఫ్' :)
నీ టపా సుపరూ!! భలే రాస్తున్నావ్ ఈమధ్య! :) మోకాలుకి బాగా పదును పెట్టావా? ;)

Avineni Bhaskar / అవినేని భాస్కర్ said...

నీ టపా మొదలైనప్పుడు నవ్విస్తూ, ముగిసేటప్పుడు కళ్ళు చెమరిస్తూ...

శుభదీవెనలు నీ నేస్తానికి!

Sravya Vattikuti said...

Very nice Kiran ! You are so lucky {blessed} to have such a sweet friend !
My best wishes to Bujji !

మధురవాణి said...

చాలా బావుంది మీ ఫ్రెండ్షిప్.. నాకూ ఇంటర్ రోజులు గుర్తొచ్చాయి.. :)
మీ బుజ్జి భవిష్యత్తు మీరు వేసే అందమైన రంగుల బొమ్మల్లా అందంగా, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా! :)

Bujji-Smiley said...

కిరణ్ మీ బుజ్జి కి నా వైపు నుంచి కూడా శుభాభినందనలు ....."హ్యాపీ మారీడ్ లైఫ్ బుజ్జి"...:)

MURALI said...

ఏంటి కిరణు, ఒక బొమ్మేసి మాట్టాడితే పైన బొమ్మ చూడుము అని ఒక పదిసార్లు రిఫరెన్సా? :)

మీ బుజ్జికి హ్యాపీ మేరీడ్ లైఫ్.

MURALI said...

బుజ్జాలాయనకి,
నాయనా మగానుభావా నువ్వు మా కిరణాల బుజ్జిని బాగా చూసుకోవలయును. అడిగినవన్నీ కొనిపెట్టవలయును. వారానికి ఒక్క సినిమా అయినా చూపించవలయును. నెలకి ఒక్క డ్రెస్సన్నా కొనవలయును.క్వార్టర్లీ గోల్డు, హాఫ్ ఇయర్లీ టూరో ట్రిప్పో, ఏడాదికి ఒక్కసారి కారో, డైమండో ఎలానూ కొంటావనుకో.
అంతే అంతకంటే ఆడపిల్ల పెద్దగా ఆశించేవి ఏముంటాయి? ఆడది కోరుకునేది లక్షల ఆస్థి కాదు చిటికెడు కుంకుమ డబ్బాడు పసుపు. కాబట్టి ఇంటిలో అవి ఎప్పుడూ స్టాకు ఉంచు. అదన్నమాట చిలకా గోరింకల్లా మరి చక్కగా ఉండలన్నమాట.

P.S.వీటిలో ఏవయినా మిస్సయితే మీ బుజ్జి ఊరుకున్నా మా కిరణ్ ఊరుకోదు. బ్లాగుల్లోనూ, బజ్జుల్లోనూ కోడై కూసి గోల చేసి ఉద్యమం లేవదీస్తుంది. తర్వాత నిన్ను ఎవరూ కాపాడలేరు చూస్కో.

చైతన్య.ఎస్ said...

మీ నేస్తానికి శుభాకాంక్షలు.
ఆ కెమిస్ట్రీ లాజిక్ సూపర్ :)

సీత said...

Kiran,

ee post chadivi chala chala nostalgic ga undi.. paata rojulu ala tirigochinattu undi.. malli vellipodama r.k.puram?

kallallo neellu unnayi.. :(

btw nuvvu raasina letters oka pustakam size lo unnayi ippudu :D

Soooper cute ga raasi edipinchesav... I Love you so much!

@andariki: Thanks a lot for the wishes!!

సీత said...

BTW kiran.. baammagaru naa pai visirina chamatkaralu raayaledem? ma kiran chala calm amma.. godalu assalu dookadu.. maata asalu bayatake vinipinchadu! :(

Indian Minerva said...

మీ బుజ్జికి అంతా మంచిగా వుండలని కోరుకుంటున్నాను.

gayatri said...

Congratulations n all the best seetha! Nice post kiran! U reminded me of those days i spent with her. By the way i know u through her words ...

Chandra said...

Dear all,

Firstly allow me to introduce myself as the hubby of Bujji alias "my destiny". Just as kiran explained in her beautiful short story, I must say that I am lucky to get such a sweet companion who will share her entire life with me. Truly she is one example for the fact that a true companion is worth more than anything to lead a happy life. Abba abba.....I think I have already told too much. In a nut shell, I am blessed for this life. As you all mentioned, I will surely give my best to bujji darling all the happiness she needs. Once again, thanking you all for your wishes and prayers. Sorry for not writing this in telugu. Very soon I will come back with my mother tongue. I am very pleased to comment here.

Thanks again & Best Regards, Chandra.

ramya said...

మీ బుజ్జి నేస్తానికి శుభాభినందనలు.
మీ పోస్ట్ చదువుతూ ఉంటే ఇద్దరు బుజ్జి బుజ్జి అమ్మాయిలు అలా కళ్ళముందు కదలాడారు :)

ఆ.సౌమ్య said...

మీ బుజ్జికి నా శుభాకాంక్షలు!

నా స్నేహితురాలు, నా కాలేజీ రోజులు గుర్తొచ్చాయి. నేను నా ఫ్రెండు కూడా మాట్లాడుకోవడానికి చచ్చిపోయేవాళ్ళం...ఇద్దరికీ సైకిళ్ళు ఉన్నా నడిపించుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్లం, కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం దొరుకుతుందని.

కెమిస్ట్రీ లాజిక్...కేక. :))

వంశీ said...

chandra garu alias bujjalaayana :D,

meeku kuda happy married life :)

Avineni Bhaskar / అవినేని భాస్కర్ said...

Dear Chandra Sekar,
Happy to see your touching and assuring comment...

All the best and Have a great married life :)

Avineni Bhaskar / అవినేని భాస్కర్ said...

@ ఆ.సౌమ్య
<<..ఇద్దరికీ సైకిళ్ళు ఉన్నా నడిపించుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్లం, కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం దొరుకుతుందని...>>

almost andarikii ee anubhavaM unTundEmO :)

Radha said...

so.. bujji gari asalu peru seetha ani vaari hubby peru chandra ani telisipoyindi kada.. ika bujji bujji anakunda seeta gaariki chandra gariki wishes ani cheppalannamaata

kallurisailabala said...

మీ బుజ్జి నేస్తానికి అభినందనలు...kiran chala baga rasavu. mee sneha madhurimalu nee post lo kanipinchayi.starting nunchi navvutoo chivariki vachhesariki nee atmiyataki kallu chemarchayi.i can say wonderful post.

Bujji-Smiley said...

@ మురళి గారు
అలా అనేసారు ఎంటండి .......మీరు పైన చెప్పినవన్ని అమ్మాయిలకి సర్వ సాదారణ అవసరాలు కదా :)...."ఒక భార్య భర్త నుండి ఆ మాత్రం కోరుకోవడం తప్పంటార :)"
" మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇద్దరికీ ఒకే బ్రాండ్ కాఫీ నచ్చడం కాదు , ఇద్దరు కలసి ఒక మంచి కాఫీ చేసుకోగలగడం "
సీత గారు మీ దంపతులు కూడా లైఫ్ అంత మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ గ జీవితం కొనసాగించాలని ఆ భగవంతున్ని ప్రార్ధిస్తున్నాను .....

kiran said...

రాజ్ - మీ కామెంట్ నాకు భలే నచ్చింది..:)....
నా టపా మీకు నచ్చినందుకు..మా బుజ్జి కి శుభాకాంక్షలు చెప్పినందుకు బోలెడు థాంకులు..:)
పోనీ chemistry ఇప్పుడు నేర్పిస్త...ఏదైనా కాలేజీ లో లెక్చరర్ పోస్ట్ కి ట్రై చేస్తారా? :P

వంశీ - Thanku soo much ..:)
bujjalaayana - హహ్హాహహ్హహహహ్హ -ఇది మాత్రం సూపెర్..నేను బాగా నవ్వుకున్నా..:)

వేణు గారు - బోలెడు ధన్యవాదాలు...
>>వెన్నెల్లో విహరించినట్లు ఉంది. -- మీకు రాజ్ కి చాలా చాలా చాలా థాంక్స్ ..:)

గిరీష్ - :D :D Thank u :)
I dnt know మీరు ఎలా guess చేసారో..కానీ నేను పోస్ట్ వేసినప్పటి నుండి నాకు ఈ పోస్ట్ + కామెంట్స్ బాగా నచ్చేస్తున్నాయి..:)

రాధా గారు - ఫోటో చూడలేదా..ఓ సారి దాన్ని క్లిక్కాల్సింది..కనిపించేది..:)....అవునండి ఐ m లక్కీ ఫ్రెండ్స్ విషయమా లో ఎప్పుడూ..:)
థాంక్స్ ఫర్ యువర్ విషెస్ అండి :)

kiran said...

బులుసు గారు - బోలెడు ధన్యవాదాలు..:)
హహహ..అవునండి చెంబిస్త్రినే...:))..నేర్పించనా..:)

నేస్తం గారు - Thanku very much .. :D
అవునండి మీ పేరే...బుజ్జులంతా సూపరనుకుంటా..:)

hehehe ఇందు..నా గొప్పతనాన్ని గ్రహించిన నువ్వు కూడా ..గ్రేట్..!! :)
నీ టపాలు చదివి చదివి..మోకాలు బాగ పని చేస్తోంది ఇందు..:)
thank you so much డియర్..:))

భాస్కర్ గారు - ధన్యవాదాలండి..:)

శ్రావ్య - :) ఎస్ లక్కీ అండ్ blessed too ..!! :)thank u soo much ..:)

మధుర - thank uuuuu :)))

బుజ్జి గారు - Thanks a lot అండి..:)

kiran said...

మురళి గారు - ఒక్క సారి చూస్తే మీకు వంద సార్లు గుర్తుంటుందనుకొని అలా రాసాను...:)
మీ కామెంట్ చూసాక నాకు నా టపా నచ్చట్లేదు...సూపరసలు..
బుజ్జాలాయనకి, కిరణాల బుజ్జిని - హిహిహిహ్హీహిహ్హిహీ :D
ఇక PS అయితే kevvvvvvvvvvvvvvvvv :)
థాంక్స్ a ton for the wishes

చైతన్య గారు.. :)) .థాంక్స్ అండి..:)

kiran said...

బుజ్జి - నిజంగా వెళ్ళిపోదామా R.k.puram ..:)))
నేను రెడీ...కయ్య కయ్య మని అరిచే బుజ్జి తో కన్నీళ్లు పెట్టిస్తే నాకే పాపమోస్తుందే..వద్దు..:)..ఏడవకు..ఇద్దో karchief కళ్ళు తుడుచుకో..:)
నన్ను నేను పోగుడుకోలేను గా బుజ్జి ..మరి ఎక్కువ చేస్తున్నా అనుకుంటారు..ఎనీ వే నువ్వు చెప్పేసావ్ కదా....నేను గుడ్ gal ...అండ్ calm గ ఉంటా అని ..thank u :).. :D

చంద్ర గారు - అసలు నేను బుజ్జి కే ఈ పోస్ట్ కనపడకపోతే బాగుండు అనుకున్నా..:)
మీరు కూడా వచ్చి చూసేసారు...:)))...సో హ్యాపీ ఫర్ యువర్ కామెంట్..అంటే నాకో కామెంట్ వచ్చిందని కాదు..
మా బుజ్జి ని బాగా చుస్కుంటాను అని చెప్పినందుకు..:))
చూసారు గా మా వెనకాల ఎంత మంది ఉన్నారో :)

బుజ్జి ,చంద్ర గారికి - Happyyyyyyyyyy married life .. :)))

kiran said...

Indian Minerva గారు - thank youu అండి..
గాయత్రీ - :) నేను కూడా మీ గురించి చాలా సార్లు విన్నా..:) Thank u :)

రమ్య గారు - :))) --థాంక్స్ అండి..

సౌమ్య గారు - హిహిహి..ధన్యవాదాలు...స్నేహితులతో సమయం గడపడానికి ఏ పనైనా చేసేస్తాం కదా. :)

@వంశీ & bhaskar గారు - :D :D
రాధా గారు - మా బుజ్జి ni పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఏదో duuram చేసినట్లు అనిపిస్తుంది naku:)

శైలు - బోలెడు thankssssssssss

kalyan said...

kiran garu ! baga rasaru ! liked it ! bujji and Chandra gariki ! happy married life ! all the best !

Kiran garu bomma chala bagaundi !

kiran said...

kalyan - hahahhahahahahaahhahahahahahahah

can't stop laughing ..Thanks :)

మనసు పలికే said...

వావ్... కిరణ్, మాటలు లేవు. అద్భుతమైన ఙ్ఞాపకాలని ఇంకా అద్భుతంగా రాసావు:). నాకు ఇంకా బాగా నచ్చింది, మీ బుజ్జి (సీత గారు), ఇంకా వారి భర్త చంద్ర గారు కూడా మాకు పరిచయం అవ్వడం:) టోటల్ గా అద్భుతంగా ఉంది ఈ టపా, కామెంట్లు కూడానూ:)
బుజ్జి గారు, చంద్ర గారు మీరిద్దరూ జీవితాంతం కలిసి మెలిసి సంతోషంగా ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.

it is sasi world let us share said...

అమ్మా బుజ్జి.....పాపం కిరణ్ కి మోకాలు వెడి యెక్కిందీ.కోంచెం చూడమ్మా...happy married
life bujji.

హరే కృష్ణ said...

Wow!
happy married life to your friend!

ఆ.సౌమ్య said...

ఓహ్ బుజ్జి అంటే సీత...ఈ అమ్మాయా...ఆనందమానందమాయేటి మనసుకథ బ్లాగా...నేను చూస్తూ ఉంటా.

నీ పోస్టు మీ ఫ్రెండు చూడడమే కాకా వాళ్ళ ఆయన కూడా చూడడం ఇంకా బావుంది! :)

సీత కి, చంద్ర కి వివాహ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

krsna said...

ముందుగా మీ బుజ్జి గారికి పెళ్ళి శుభాకాంక్షలు. తరువాతగా మీకు చిటికెలు చిటికెలు.

Krishnapuram Chinna said...

మీ బుజ్జికి నా శుభాకాంక్షలు

vamc123 said...

ప్రతి ఒక్కరికీ మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎన్ని శుభాకాంక్షలు వస్తాయండి..నిజంగా మీ బుజ్జి వెరీ లకీ మీ లాంటి ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు..

మీ బుజ్జికి అండ్ చంద్ర గారికి శుభాకాంక్షలు..

కొత్తావకాయ said...

You know what? I'm the 1000th visitor to ur profile. :)
Best wishes to your frnd Bujji seeta! Nice post.
Happy blogging!

kiran said...

అప్పు - :D ...చాల హాప్పీస్ నీకు నచ్చినందుకు..thank u :)
శశి గారు - మీరొక్కరే ఆ విషయాన్ని గమనించారు చూసారా :) -- thank u so much :)
@హరే - thank u :)
సౌమ్య గారు - thank u so much :)
కృష్ణ గారు - thank u ... నేను కూడా చిటిక్స్ :)
చిన్న గారు - thank u :)
వంశీ గారు - అసలు మీరొక్కరే ఇక్కడ నన్ను గుర్తించారు .. :P
చాలా థాంక్స్ అండి
కొత్తావకాయ గారు - hoo ...థాంక్స్ ఫర్ visiting :)))
థాంక్స్ ఫర్ యుర్ wishes too

it is sasi world let us share said...

hai kiran we miss u for a long time.what happened.yento mandi waiting ikkada...latest gaa vachcheyyi

స్ఫురిత said...

నా బ్లాగులో మీ కామెంటు చూసి అబ్బయి అనుకుంటూ వచ్చా కిరణ్ అంటే....
హ హ హ వచ్చాక తెలిసింది మన జాతే అని....
మీ టపా చదువుతూ కామెంటు లో ఇది mention చెయ్యాలి అని చాలా చోట్ల అనుకున్నా...అవన్నీ రాస్తే మళ్ళీ మీ టపా తిరగేసి రాసినట్టవుతుందని విరమించుకున్నా...
నాకూ chemistry అస్సలు అర్ధమయ్యేది కాదండీ...ఆ exam ముందు రోజు ఎప్పుడూ గుండెల్లో రైళ్ళే...
నాకూ ఒక స్నేహితురాలు వుండేది ఇలాగే....మా డాబా మీద కబుర్లన్నీ గుర్తుకొచ్చాయ్...సాయంత్రం వెళ్ళి చీకటి పడినా దిగకపోతుంటే చీకట్లో కూడా ఎం చదువుతున్నారో అని వాళ్ళమ్మగారు ఆరా తియ్యబోతే discuss చేస్కుంటున్నాం అని బొంకేసేవాళ్ళం

స్ఫురిత said...

అన్నట్టు మీ బుజ్జికి శుభాకాంక్షలు...

kiran said...

హహ స్పురిత గారు ...బోలెడు ధన్యవాదాలు..:))
అందరికి ఉంటాయి కదా స్నేహితులతో తీపి గుర్తులు మరి..ఇంకా ఆ చెత్త కెమిస్ట్రీ గురించి మాట్లాడటం దండగ :)

kiran said...

శశి గారు..వచ్చేశా...నేనోచ్చేసా..సరి కొత్త టపా తో..:)

క్రాంతి కుమార్ మలినేని said...

Wooooooooooow simply superb i loved the moments you enjoyed and the you pexpressed them.Simply superb.:-)

ఫిదా కి ఫిదా

శేఖర్  కమ్ముల గారు బాగున్నారా?? మీకే ??  బానే  ఉంటారు !! .. మా పరిస్థితే  ఏమి బాలేదు.. ఏం చెప్పమంటారు .?? మాది ఒక  సాఫ్ట్వేర్  జంట .. చి ఛ...