Posts

Showing posts from December, 2010

Happy new year..!!

అప్పుడే 2011 వచ్చెసిందండీ..
మొన్నే కదా..2010 వచ్చింది.. :P అందరికి ఇలాగే అనిపిస్తోంది కదా..!! :D ఒక సంవతసరం గడిచిపోయింది..!! ఎం సాధించావ్???..అయ్యో రోజు టైం కి తినడం …నిద్ర పోవడం…క్రమం తప్పకుండ చెసానండీ.. ..:p ఇవి కాకుండా…!! Hmnnnn….. గుర్తోచ్చేసాయి…!! ఈ సంవత్సరం ఎప్పటి నుండో నేర్చుకోవాలి అనుకున్న భగవద్గీత నేర్చేసుకోడం మొదలు పెట్టేస....!! ఇంకా దగ్గరుండి ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి,మా అన్నయ్య పెళ్లి జరిపించా..!! :)
జీవితం లో ఎప్పటికి నేను భరించలేను అని అనుకున్నవి..భరించాల్సి వచ్చింది..!! అంటే నా పై నాకున్న నమ్మకం..,ఇష్టం..,ప్రేమ మరింత పెరిగాయి..!! :)
ధైర్యం,సహనం కూడా ..!!..నన్ను నేను నమ్మ లేదు కొన్ని రోజులు…!! అంటే మనిషి గా నేను ఎదిగాను అనే కదా..!! :D అంటే ఇక్కడ మీకు కొన్ని డౌట్ లు రావచ్చు..… మరి ఈ ఇయర్ లో ఏమి అనుకోవా..!!??...ఎదిగావ్ అని ఊరుకుంటావా అని..?? అల...ఎలా..??అన్ని direction ల లోను ఎదగాలి కదా.. :P
ఏది అనుకున్న ..అనుకోక పోయిన…ఒక 10 సంవత్సరాల నుండి…ఒకటి అనుకుంటున్నా…లావు కావాలి అని… సో ఈ సారి కూడా అదే నా లిస్టు…లో మొదటి resolution..!! :P అందరి జీవితం లో ను.ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చిన..…

అమ్మమ్మ...ఐ మిస్ యు ...

అమ్మమ్మ..అప్పుడే ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది..అమ్మ చెప్పి..అమ్మమ్మకు బాలేదు..అని...

ఆ రోజు నేను నీకు వెంటనే ఫోన్ చేస్తే...తాతయ్య..గొంతు లో నీరసం...

అమ్మమ్మకివ్వండి..అంటే....పడుకుందమ్మ..లేచిన ఎవరితో మాట్లాడట్లేదు...నీరసంగా ఉంది అంటోంది...

ఏంటి..???అమ్మమ్మకు నీరసమా??..కనీసం మాట్లాడలేనంత...:(..

ఎప్పుడు ఇలా లేదే..

తను అందరి లాగా జలుబు కే ఆరు రోజులు రెస్ట్ తీసుకునే టైపు కాదు..

మనోధైర్యానికి...,ఓర్పుకి ప్రతి రూపం మా అమ్మమ్మ..!!

ఎంతో కంగారు వేసింది....వెంటనే నా గొంతు వణికి..నా ఫ్రండ్ కి ఫోన్ చేస్తే..

ఏం కాదు లే పెద్ద వాళ్ళు కదా..ఇవంతా మాములే..అని తను..

నేనేమో..లేదు..మా అమ్మమ్మ అందరి పెద్ద వాళ్ళలా కాదు...అని చెప్పా..

శరీరం చాల పెద్దది...అంతకన్నా active గ ఉంటుంది తను.....అని ఎక్ష్ప్లైన్ చేస్తూ...క్యాలెండర్ చుస్తే..ఆ రోజు అదృష్టం కొద్ది.. thursday..

ఇక friday రేపు అంటే అదొక ఆనందం..అమ్మమ్మని చూసి రావచ్చు అని...కానీ ఇంకో పక్క దిగులు...ఎలా చుడాల్సోస్తుందో..ఎప్పుడ మంచం మీద చూడలేదే అని..

వెళ్ళాను..అమ్మమ్మను చూశాను....నాన్న కిరణు వచ్చావ....ఎంత సేపైంది..అన్నం పెట్టండే..దీనికి....కంగారు లో రాత్రి అన్నం తినిందో లేదో…

అన్నయ్య పెళ్లి..!! :)

మా అన్నయ్య పెళ్లి జరిగింది తెలుసా..!!మొన్న dec 16th ...:)

అన్నయ్య అంటే సొంత అన్నయ్య కాదు...అలా అని ఈ చుట్టమో కాదు...!!

ఒకే కాలేజీ లో చదువుకున్నాం...!!అంతే....!! :)

కాలేజీ ఎం నేర్పించిందో నాకు తెలిదు కానీ....

జీవితానికి సరిపోయేంత ప్రేమ పంచే నలుగురి స్నేహితులని మాత్రం ఇచ్హింది...:D....

ఆ నలుగురిలో ... ఒకడు...ఈ అన్నయ్య...అన్నయ్య..అని అలా తమాషా గ పిలవడం...మొదలు పెట్ట...

అది ఈ రోజుకి..నిజంగా అన్నయ్య ఉన్న అంత importance ఇచ్హే వాడు కాదేమో అని అనిపిస్తుంది...

నేను బాగా నచ్హక పోతే వాళ్ళకి ఏం చెప్పను..అసలు సతాయించను...:P

కానీ వీళ్ళ టైం బాలేక....అతి ఎక్కువగా నచ్చేసి..నాకు సంతోషం వచ్చిన....బాధ వచ్చిన....వీళ్ళనే హింసిస్తూ ఉండేదాన్ని..ఉంటాను...:P

తన పరిచయం అయిపొయింది కదా..!!

పెళ్ళికి...తను షాపింగ్ ఎన్ని రోజుల ముందు చేసాడో నాకు తెలిదు..నేను మాత్రం చేసానండి..ఒక నెల ముందే.. :D...!!

సాయంత్రం 6 ఇంటికి ట్రైన్..ఇక 12 నుండే పని చేయ బుద్ధి కావట్లేదు...

4 కే బయల్దేరిపోయాను.....ట్రైన్ ఎక్కాము...12 మంది...ఒకటే గోల ట్రైన్ దిగే వరకు...

కాలేజీ లో ,బైట కలిసినప్పుడు...మాములుగా కనిపిస్తారు...ఆ పెళ్లి రోజు అదేం కళ వస్తుందో...!!

నేను watch కొనుక్కున్నా .. కదా …!!! :)

ఎన్ని లక్షలు పెట్టి ??అబ్బ ..ఆశ ..అంత కరీదైనదైతే మీకు ఎందుకు చెప్తాను ..కొట్టేస్తారు కదా …. :P
:Pమాములు watch ఏ …మరి ఇన్ని రోజులు watch లేదా నీకు …??లేదు కదా ..:(అప్పుడెప్పుడో ….ఒక watch ఉండేది ..దానికి పైన బోలెడు రంగు రంగుల rings ఉండేవి ..ఏ డ్రెస్ వేసుకేలితే ఆ రంగు పెట్టుకోవచ్చు …అది chain టైపు ….లింక్ లు తీయించి ..తీయించి …అటు ఒక లింక్ ..ఇటు ఒక లింక్ ..మిగిలాయి ….అంత లావు గా ఉండేది నా చెయ్యి మరి …మనిషి ఆశావాది కాబట్టి …కనీసం , ఇటు 3 అటు 3 లింక్ లకు వచ్చే లావు అయ్యాకే ..chain స్ట్రాప్ ఉన్నది కొందాము అని అనుకున్న …So next B.tech చేరాక మా నాన్న ఒక leather strap ఉన్న watch కొనిచ్చారు ..మామూలుగా నేను గమనించిన దాని ప్రకారం 7 చిల్లులు ఉంటాయి.. ..మన లావుకి 10 చిల్లులు ఉండాలి ..ఆ లాస్ట్ పదో చిల్లులో దూరిస్తేనే ..నాకు watch ఉంటుంది ..లేక పోతే చెయ్యి కిందకి అనంగానే నేల మీద ఉంటుంది …భలే ఊహించుకుంటున్నారే ….మీరసలు … :)
ఆ షాప్ అంకుల్ మాకు తెలిసిన ఆయనే …అవ్వడం తో కాస్త చనువు తీస్కోని ..ఏమ్మా ఇలా ఉంటే ఎ…