వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ...

ఇది ఈ రోజ ఆంద్ర  జ్యోతి పేపర్ లో వచ్చింది ...ఎందుకో నాకు చాల నచ్చింది....
ముక్యంగా ఆ లాస్ట్ లైన్స్ ..
కన్నీటి వేడికి వెన్నెల చల్ల దానం తెలియడం లేదు... తెలిస్తే అవి కన్నీళ్ళు కావు... :)

Comments

marine world said…
even i read it..its so good.
వెన్నెల బ్లాగులో
వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల :D
లైన్స్ చాలా బావున్నాయ్
Praveena said…
Chaala manchi article.Thanks for sharing with us :)
kiran said…
most welcome praveena.. :)

Popular posts from this blog

oka telugu navala nundi...

పెళ్లి రోజు కానుక !!

From 'A thing beyond forever'