30 July 2010

PG కబుర్లు …..

PG అంటే  ?? ఏంటో  కనుక్కోండి  చూద్దాం…
అదేంటి  ..చాల  రోజుల  తర్వాత  బ్లాగ్  కి  వస్తే  ..ఇలా  ఎగ్జామ్స్  పెడతావ ….వేల్లిపోతం ………..అంటున్నార ..వద్దు  వద్దు  ..నేనే  చెప్తాను .. :)
అబ్బో  కిరణ్  PG చేసి  …దాని  కబుర్లు  కూడా  చెప్పేస్తోంది  అనుకుంటున్నారా ..బయటికి  అనకండి ..నన్ను ..మిమ్మల్నీ  కలిపి  కొడతారు …B.tech చేయడమే  కష్టమైంది ..ఏదో  దేవుడికి  నేనంటే   మరీ  ఇష్టం  కాబట్టి  ఒక  ఉద్యోగం  ఇప్పించేసాడు  ఒక  degree కే ..(అసలు  విషయం  ఏంటంటే  ….దీనికి  ఒక  ఉద్యోగం  ఇప్పిస్తే  ఇక  నా  జోలికి  రాదు ..రోజుకొక  విచిత్రమైన  నైవేద్యం  పెట్టి  పొద్దున్నే  నా  tongue   taste   ని     బాడ్  చెయ్యదు  …అని  అనుకోని  ఉంటాడు …)
PG అంటే  paying guest…మొన్నీ  మద్య  మా  చిన్న  తాతయ్య  INDIA కి  వచినపుడు  PG అంటే  post graduation అనుకున్నారట …Bangalore   మహా  నగరం  లో  ఎక్కడ  చుసిన  PG పోస్టర్  లు  ఉంటె  PG కి  కూడా  tuitions ఏంటి  మరీ  విడ్డురం  కాక  పోతే  అనుకుని  ,ఇంటికి  రాంగానే  డౌట్   clarify   చేస్కొని  ఆశ్చర్య  చకితులయ్యరట .. :)
మీరు  కూడా  అలాగే  ఆశ్చర్యానికి  లోను  అవ్వాలి  అంటే  ఈ  పోస్ట్  చదవాల్సిందే …
ఈ   పదం  నాకు   hyderabad లో  ఉండగా  పరిచయం  లేదు ..Bangalore వచకే  తెలిసింది …..
Hostel కి  కొంచం  posh   గ  polished గ  పెట్టిన  పేరే  ఈ PG….దీని  concept ఏంటి  అంటే  ఇంట్లో  వాళ్ళు  ఉంటూనే ..వాళ్ళతో  పాటూ  మనకు  ఒక  గది  ఇచి ..వాళ్ళు  చేసుకునే  వంటలే    మనకి  పెడ్తూ …ఇంట్లో  పిల్ల  లాగా  చుస్కుంటారు  అని  చెప్పారు ….ఇదంతా  మాయ  అన్న  మాట  కి  నాకు  కరెక్ట్  గ  అర్థం  తెల్సింది  నేను  PG లో  చేరిన  తర్వాతే ……
అప్పటి  వరకు  hostel లో  ఉండే  దాన్ని ..అదొక  పెద్ద  building..ఎవరి  పని  వారిదే ….room లో  వాళ్ళతో  మాట్లాడటం …time కి  తినడం ..నెలకి  రెంట్  ఇవ్వడం …..ఏమి  పెద్ద  kick ఉండేది  కాదు ….
ఒకానొక  రోజు   ఊరు    చివరున్న  ఒక  అడవి  tech park,forest nagar,Bangalore (అని  అంటూ  ఉంటారు ) …లో  J(Jungle) block ki నీ  ప్రాజెక్ట్  మారుస్తున్నాం ..వెళ్ళాల్సిందే  అన్నాడు  మా  మేనేజర్ …తప్పదా  …అంటే ..కంపెనీ  మారితే  తప్పుతుంది  అన్నాడు ……..1.5 yrs experience   ఏ  కదా  అని  ఆడుకున్టున్నావా ….డబల్ …డబల్  promotion తీస్కోని  నీకు  మేనేజర్  అయ్యి  నీతో  ఆడుకుంటాను  అన్నట్లుగా  ఒక  లుక్  ఇచి …okkk…will shift there అంటూ  సీట్  దగ్గరికి  వచ్చి  నసుగుథూ  ఉన్నాను …….నా  పక్కనే  ఉన్న  నాగవేణి ..ఏమైందే ….?? అంది  ఏమి  లేదే …..ఆ  అడవి  కి  వెళ్ళాలి  అంట  అన్నాను …hooo అవునా ……అది  ఇక్కడికి  30 kms….అయితే  నువ్వు   hostel కూడా  మారాలి  అన్న  నిజాన్ని  గుర్తు  చేసింది …..నాకు  ఆ  బెంగ  తో  typhoid కూడా  వచ్చింది …నిజంగా  నిజం ….
ఈ   అడవికి  వచ్చి ….ఆ  జ్వరం  లో  వెతుకున్నా …ఇల్లు  చూడడానికి  బానే  ఉంది …తెలుగు  వాళ్లే  కదా  అని  చేరాను ….ఇంకో  నిజం  ఏంటంటే ..ఆ  రోజు  ఓపిక  లేక  commit అయ్యాను …ఇలా  post రాసుకోడానికి  పనికొచింది ……
అక్కడ  condition లు ..గట్రా  విని ..typhoid + BP + HEART ATTACK లు  వచేస్తాఎమో  అనుకున్నా ….ఇంకా  నా  చేత్తో  వెరైటీ  వంటలు  తినాలి  అనుకున్న  దేవుడు ..అవేమి  రాకుండా ..typhoid   కూడా  తగ్గించేసాడు .. :)
ఇక  PG చూడడానికి   వచినప్పుడు  2 sharing   లేదా …అని  అడిగాను ..ఒక  రూం  చూపించాడు ….కళ్ళు  తిరుగుతున్నా  ..వాటిని  తిరగ  కుండ  చేత్తో  పట్టుకుని  చూసాను …… L shape hall లో  సగం  L ని  చెక్క  తో  partition   చేసి  2 మంచాలు  మళ్లీ  L shape లో  వేసి ..మా  ఇంట్లో  స్టోర్  రూం  లో  పెటుకునే  బీరవ  లాంటిది  ఒకటి  పెట్టి ..విత్  cupboard ..ఈ  రూం  కి  తప్ప  దేనికి  లేదు  ఈ  facility   అన్నాడు ..నాకు  అంత  అదృష్టం  ఎందుకు  లే  అని …చిన్న  బెడ్  రూం  లో  ఉంటాను  అని  చెప్పను ….ఇంతకీ  చెప్ప  లేదు  కదా …..ఇది  ఒక  డబల్  bed room house..ఒక  kitchen,Lshape hall,master bed room..chitti bedroom…..సరే  అని  na room లో  కి  దిగాక …నా  రూం  లో  నే  తెలుగు  పిల్ల  ఉంది ..దానితో  మాట  మంతి  కలిపాను ..ఒకొక్కటి  owner   ల  గురించి  లీలలు  చెప్పటం  మొదలు  పెట్టింది  ..నేను  నమ్మ  లేదు …కొంత  మందికి  ఎంత  చేసినా  satisfaction ఉండదు  లే   అనుకున్న్నా …కానీ  అప్పుడు  తేలీదు  కదా  PG లో  చేరిన  మొదటి  2  వారాలు  గెస్ట్  లు  …ఆ  తర్వత ..వాళ్ళకి  మేము ..మాకు  వాళ్ళు  ghost లు  అని …..ఇప్పుడు  నా  room mate కి  నా  sorry అనమాట ..
ఇక   రెండు  వారాలు  అయ్యాక  అసలు  కథ  మొదలయ్యింది …….అసలే  bangalore …చలి  ఎక్కువ …..geaser ఆన్  చేస్కొని  tea తాగే  లోపు …2,3 సార్లు  owner   వచ్చి  నాకేదో  షార్ట్  term memory loss  ఉన్నట్లు ..నువ్వు  geaser వేసావు ..నీళ్ళు  మసలి  పోతున్నాయి  అంటూ    వేళ్ళు  పైకి  కిందకి  అడిన్చెస్తూ      ఆ  నీళ్ళ  temperature ని  feel అయ్యేలా  చేసి …tea ని  cold tea లాగా  తాగుదాం   లే  అని  మనల్ని  fix అయ్యేలా  చేసి  వెళ్ళిపోతుంది …లోపలి కి  వెళ్లి  చుస్తే  ఆ   నీళ్ళు … ….గోరు  వెచ  గ   చచుంటాయి  ……. :(..ఏడుపు  వస్తుంది …..
ఫ్యాన్  లు  lite ల  విషయం  లో  అతి  జాగర్త  గ  ఉంటారు  పాపం …ఏ  రూం  లో  ఎంత  సేపు  fan తిరుగుతుంది ..ఎంత  speed మీద  తిరుగుతుంది  అన్న  విషయాల  మీద  research చెస్తూ  ఉంటుంది  మా  owner   ..ఒక  రోజు …నేను   ఆవిడకి  బకరా  of the day లాగా  కనిపించనేమో  నాకు  ఈ  రెండు  బయన్కరమైన  నిజాలు  చెప్పింది ….గుండె  కొంచం  గట్టిగా  పట్టుకోండి  pleassee..మీ  లాంటి  వాళ్ళు  నా  బ్లాగ్  కి  మళ్లీ ..మళ్లీ  రావాలి ….
1.       Fan మీ  రూం  లో  ని  తమిళమ్మాయి  5 లో  పెట్టుకుంటుంది …నాకేమో  బయం  వేస్తుంది  kiran..అది  ఎక్కడ  ఊడొచి    కింద  పడ్తుందో  అని …..అంది …నేను  ఎంతో   అమాయకంగా  అదేంటి  aunty loose   ga ఉందా  ఏంటి  అంటే ..కాదమ్మా  అంత  స్పీడ్  న  పెడ్తే  కింద  పడిపోదు ..అంది …watttttttttt???..నాకేమి  అర్థం  కాలేదు  కాసేపు ….room కి  వచ్చి ..తలుపు  వేసి …రూం  లో  అందరికి  అర్థం  అవ్తుంది  అని  English లో  translate   చేసి ..బయటకి   వినపడకుండా ……గట్టిగా  నవ్వేసాము  ….
2.       Kiran మీ  రూం  లో  వాళ్ళు  geaser   ఎక్కువ  సేపు  వేస్తున్నారు …..చెప్పు ….మొన్న  నేను  నీళ్ళు  పట్టుకుంటుంటే ..plastic పడింది  bucket లో  ఏంటా ..అని  ఆలోచిస్తే  అర్థమైంది ..మీ  room లో  వాళ్ళు  అంత  సేపు  వేసినందుకు ….plastic కరిగి  పొఇ  అలా  అప్పుడపుడు .. పడి  పోతు   ఉంటుంది …. ?@#@$#%????..meeku అర్థమైంద ???.....నేనే  పాపాల  బైరవురలిని …..నాకు  ఒక్క  దానికే  తెలుగు  వచ్చు  అందులో  ఏదో  కొంపలన్తుకున్నట్లు  పొద్దునే  లేచి  చల్ల  గాలికి  కూర్చుందామని  వెళ్ళినప్పుడు  తగిలిన  షాక్  లు ..ఇంకా  చాల  ఉన్నాయన్డోయి.…
చెప్తాను ….చెప్తాను ..కాస్త  విరామం  ప్లీజ్ …!!

8 comments:

హరే కృష్ణ said...

:D :D
hahah

పీడిత గృహాలకు(PG) స్వాగతం.. సుస్వాగతం..

మీ owner కి ఇలా చెప్పండి ఈసారి
ఫ్యాన్ అయిదు లో తిరగడం వల్ల పంచేంద్రియాలు activate అయ్యి పాప విముక్తమవుతాయి అని
ఇక గీజర్ విషయం లో అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఆటోమాటిక్ off వి వచ్చాయి

just like micro owens లా
time outఉంటుంది

kiran said...

@hare krishna - :D...ma owner seethakka..evari mata vinadu...automatic geasers unnayi....kani avi boludu costly nata.. anta.. :D

krsna said...

ee kashtalu memu kuda anubhavistunnam meerunde nagaramlone.

ఏ పీజీ చూసినా ఏముంది గర్వకారణం
బెంగళురూ పీజీలన్ని పైన పటారం లోన లొటారం :-D

kiran said...

correct ga chepparu.. :) krsna garu...

సీత said...

Kiran and Krsna! anni pg lu ala undavamma :D manchi chedu rendu untaayi.. ma illu(pg) swarga seema.. kiran chaaaaaaala baaga raasavu... ful navvukunnanu! paapaala bhairavi... ha ha ha ha

Amrutha said...

hahah... prekshakulaki manavi....aa L shape room lo vunde badhithuralini nene!!! adhi nene!!
aa room lo vundedhi nene!!
owner dirty logics vinedhi nene!!
evarni tidutondhoo ardam kakunda rooju titluvinedhi nene!!
inka rasthe post kanna peda comment outundemooo!!????

Sai Praveen said...

హ హ. ఇలాంటి తింగరి లాజిక్కులు ఇంతకు ముందు కొంత మంది దగ్గర విన్నాను కాని మీ వానరు (owner) మాత్రం సూపర్. I pity u girls.. :D
హరే కృష్ణ గారు, మీరు కేక మాస్టారు. ;)

kiran said...

@sai praveen - maa meeda make jali lendi.. :)..

ఫిదా కి ఫిదా

శేఖర్  కమ్ముల గారు బాగున్నారా?? మీకే ??  బానే  ఉంటారు !! .. మా పరిస్థితే  ఏమి బాలేదు.. ఏం చెప్పమంటారు .?? మాది ఒక  సాఫ్ట్వేర్  జంట .. చి ఛ...