21 November 2010

కార్తీక పౌర్ణమి నాడు శివయ్య ...

నాకు ఈ శివయ్యతో మాట్లాడటం ..పెద్ద అలవాటు లేదండి..

ఎప్పుడు మన తోక సామీ,తొండం సామీ...బాబా తప్ప..

ఎక్కువ శివుడి గుడికి వెళ్ళినట్లు కూడా గుర్తు లేదు..

కానీ ఈ మద్య ఆయనే తెగ పిలుస్తున్నాడు నన్ను... :ప..

ఎం అదృష్టమో ఏమో..ఈ కార్తిక మాసం లో ఎప్పుడు లేనిది ..గుడి కి వెళ్ళాను..

వెళ్ళడమే కాక..దీపాలు వెలిగించాను...

మొన్న అనుకోకుండా..banaglore 100 kms దూరం లో కోటి లింగేశ్వర temple కి వెళ్ళాం..

అక్కడ ఉన్నంత సేపు..ఏమి పెద్ద భక్తి భావం..అల అనిపించలేదు..

కానీ రూం కి వచ్చాక ..ఆ ఫోటో లు చూస్తున్నంత సేపు హ్యాపీ..

ఎందుకబ్బా నేను ఇంత హ్యాపీ అని నన్ను నేను ప్రస్నించుకుంటే సమాధానం దొరికింది.. :)

నాకు ఎప్పుడు దేవుడంటే పెద్ద ..బాగా పెద్ద అని ఒక impression..అలా పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను చుస్తే ఇక పట్టరాని ఆనందం.మరి అంత పెద్ద దేవుణ్ణి చూసేసా కదా.. :)

ఇక ఇంటికొచ్చాక వెన్నెల్లో ఎంత బాగుంటుందో.. కదా ఆ ప్లేస్..వర్షం పడ్తే అద్బుతం కదా అనుకుంటూ ఉఉహించు కునే దాన్ని..

painting వేద్దాం అంటే complete చేయడానికి టైం పడ్తుంది..

రిస్క్ ఎందుకు లే అని..ఉఉర్కే అల photoshop తో ట్రై చేశాను..ఇలా వచ్చింది...

మొత్తం అయ్యాక నాకు నచ్చింది..కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు కదా మరి.. :)

సరే కానీ మీరందరూ ఏంటి...వన భోజనాలు...అదీ..ఇదీ అంటూ..ఎప్పుడు తిండి ధ్యసేన...:P

శివయ్య కి నా లాంటి భక్తులున్నారు కాబట్టి సరిపోయింది ..లేక పోతే ఆయన ఎంత hurt అయ్యేవాడు.. :P .. :)

నేను ఎంచక్కా early మార్నింగ్ 7 కే లేచి..8 కే స్నానం చేసి..9 కి గుడికి వెళ్లి వత్తులు వెలిగించ...

మరి మీరు???.....సరేలే..మీరేలగు వండటం లో బిజీ కదా...ఆ చేసిందంతా ఇటు పంపండి..

శివయ్యకు ప్రసాదం పెట్టి..నేను జస్ట్ taste చూస్తా అంతే... :) :P

17 November 2010

దైవమే నేస్తం ..!!

ఎంతో మందికి ఎన్నో సార్లు దేవుడు నేస్తంగా ఉంటాడు …

ఆయన ఎప్పుడు ఉంటాడు ..కానీ కొన్ని సార్లే మనుషులు చూస్తారు ఆయ్యన్ని అలా .. :)

ఈ టాపిక్ picture లో కి ఎందుకు వచ్చింది అంటే … నేను ఒక artist ని కలిసాను ఈ మద్య లో ..

ఆయన ఒక బొమ్మ గీసారు ….రాఘవేంద్రస్వామి కృష్ణుని ప్రతిమ చేతిలో పట్టుకుని ఏదో చెప్తున్నట్లు ….

దానికి explanation ఇలా చెప్పారు .

మనిషి ఎంత సంతోషాన్ని అయిన పక్క మనిషి తో పంచుకోవచ్చమ్మ…కానీ …బాధ మాత్రం దేవుడి తోనే చెప్పుకోవాలి …

ఎందుకంటే మనిషి చులకన గా చూస్తాడు ..ఒక సారి వింటాదేమో ….ఆ తర్వాత ..బాబోయ్ .. వీదొస్తున్నాడా ..అని అనుకుంటారు ..అని అన్నారు ..

ఇది ఎంత నిజం కదా …

అసలు ఈ ప్రపంచం లో good listeners చాలా చాలా తక్కువ నా అనుభవం ప్రకారం …!!..

ప్రతి మనిషి తనలో ఉన్నదంతా బైటికి కక్కేయాలి అనే చూస్తాడు …అసలు సందు దొరికితే ..చెప్దామ అన్నట్లు …

తప్పు అనట్లేదు …కానీ వినడానికే ఆలోచిస్తాడు.. :)

మనకు కొంత మంది పరిచయమయ్యి . .ఆది మంచి స్నేహంగా మారినప్పుడు …నాతో ఎప్పుడు ఈ నేస్తం ఉంటుంది అనిపించినప్పుడు …చెప్పుకోవడం తప్పు లేదే ….!!..వినాలి కూడా ….ఎందుకంటే మనిషి వీడు నా సొంత మనిషి అనుకోనిదే తన బాధ బైటికి వ్యక్తం చేయలేడు....ఒక సారి చేస్తే సరే..ఇక పదే పదే ..అంటే ఎవరికైనా విసుగే కదా అంటారా??అల కాదండీ..కొంత మంది బాధ లో నుండి బైటికి తొందరగా వచ్చేయ గలరు..కొంత మందికి టైం పడ్తుంది...చెప్పే వాడికి కూడా దిగులు ఉంటుంది..అయ్యో అనవసరంగా పక్క మనిషిని ఇబ్బంది పెడ్తున్ననేమో అని...కానీ.. ఆ దేవుడికి చెప్పినా..ఆయన వింటున్నాడో లేదో కూడా అర్థం కాదు...చెప్పిన వెంటనే ఒక ఉలుకు ఉండదు...పలుకు ఉండదు..ఇక మన పరిస్థితి లో మార్పు కు ఆయన ఏదో sketch వేసుంటాడు..ఆది మానవుని బుర్ర కి ఎక్కడం ఇంకొంచం టైం పడ్తుంది..ఈ లోపల మనిషికి బెంగ ..కంగారు...మరి మాట్లాడే ..మనిషికి...ఆ దేవుడున్నాడన్నిటికి అని చెప్పే నేస్తనికే కదా ప్రతి చిన్నది..తరచున చెప్పుకో గలం.... కానీ కొంత మందికి వినడానికి కూడా ఓపిక లేదంటేనే నాకు కోపం వస్తుంది …!!

ఇంక మనిషికి మనిషి కి బంధం ఎంటండి ..??మనిషిని మనిషి ,మనసుని మనసే కదండీ అర్థం చేస్కోవాలి..!!

కానీ కొంతమంది ..ప్రపంచం లో ఉన్న అతి పెద్ద కష్టాలు అన్ని వాళ్ళకే ఉన్నట్లు ఫీల్ అవ్తూ ఉంటారు ….వాళ్ల బాధ వింటాను..కానీ ఆ మరుక్షణం డస్ట్ బిన్ లో పడేస్తాను..అదే నా నేస్తాలు నిజంగా బాధ లో ఉంటే..నేను కూడా కొంత సేపు భారాన్ని మోసి ఏమైనా పరిష్కారం ఉందేమో అని ఆలోచిస్తా..నా చేతిలో ఏమి లేదంటే దండం పెట్టుకుంట....గండం గట్టేక్కించు నాయన..అని..!!

ఇది వరకు కాలమే నయం …అప్పట్లో ఈ cell phone లు ఉండేవి కావు ..

అప్పుడు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న నేస్తాన్ని కలిసినప్పుడు ….మొత్తం నా సంతోషాల్ని ..బాధల్ని చెప్పుకుంట అనే చిన్న hope ఉండేది ..

మరి ఇప్పుడో ….cell phone లు వచ్చేసాక ….అసలు అవతల వాడు బాధ లో ఉన్నాడు అంటేనే ఇక ఫోన్ lift చేయడానికి ఆలోచిస్తారు …

మన ప్రాణ నేస్తమా ఇలా చేస్తుంది అని …మన అసులు బాధ ..ఇప్పటి బాధ కలిసి గుండె ఇంక బరవుగా అయిపోతుంది .. :(

నేను ఇలాంటివి చూసాను ..అందుకే చెప్తున్నాను ....

అందరు అలాగే లేరు ….

నా నేస్తాలు నేను ఏం చెప్పిన వింటారు …!! ఎవరో తెల్సా వాళ్ళు ..మీరేనండి బ్లాగు మిత్రులు ..

ఇంక నా సాయి దేవుడు …ఎన్ని తిట్టిన ఏమి పట్టించుకోడు …..next day పొద్దున్నే ..మంచి భగవద్గీత అర్థాలతోనో ..లేక ఎవరో నా paintings ని బాగున్నాయి అనో ….లేక ఈ రోజు office కి హాలిడే అనే మంచి వార్తో ..లేక మా అమ్మ phone చేసి నీకు రెండు జతలు డ్రెస్ లు తీసిపెట్టాను అనో ..చెప్పేల చేసేస్తాడు ..he is my real friend….నేను 1 year అలిగాను ..పారాయణం కూడా చేయలేదు ….ఎక్కడికి వెళ్ళిన వెంట పడే వాడు . .కార్ ల అద్దం మీదో ..ఎవరి బాగ్ మీదో ఇలా ….

నేనే ఎప్పుడో అడిగాను …నేను నిన్ను మర్చిపోయిన నువ్వు మర్చిపోకు అని …..ఆది గుర్తు పెట్టుకొని అంత నిజాయితిగా friendship చేయడం తో …నచ్చేసి మళ్ళి మాటలు కలిపేస ….:D ..నిజం చెప్పనా..నాకు మనిషి దగ్గర ఏడ్చి బాధ వ్యక్తం చేసినా మొత్తం బాధ దిగి పోదు....అదే దిండు మీద తల పెట్టుకుని ఆ బాబా ని తిడ్తూ ..గుక్క పెట్టి ఏడుస్తూ నువ్వే తీసేస్కో ఇంత దుఃఖాన్ని అని దిండు తడచి పోయేలా ఏడిస్తే ఇక ఎంత ఫ్రీ గా ఉంటానో :D ...మరి ఇలా అన్ని ఆయనకీ చెప్పాలి అంటే మాట్లాడేయాలి కదా.. :P

ధన్యోస్మి సాయి …ధన్యోస్మి ..సాయి …!!

ఇంకా ఇంత విన్న మీకు కూడా ధన్యోస్మి .. :)


ఎందుకో ఈ మధ్య కన్నీరొచ్చి తెగ పలకరిస్తోంది..చాల రోజుల తర్వాత...ఎంత గ అంటే...ప్రపంచం లో నా అంత నిన్ను ఎవరు ప్రేమించరు...అని చెప్పకనే చెబుతూ...ఇన్ని గంటలు.ఇన్ని రోజులు..నీకు నాలా తోడు ఎవరున్టారన్నట్లు...చూస్తూ....నేను దానికి సమాధానం చెప్పలేక.....బాబా వైపే చూస్తూ..అల ఉండిపోయాను...నొప్పి గాయం...మల్లి కిరణ్ మామూలైపోయింది.. :)..ఇక మీరు కూడా నవ్వేయండి..:)


11 November 2010

కదిలించే సాహిత్యం ...

సాహిత్యం ,కళలు కదిలించేంత గ ..

మన బాధలన్ని మరచి పోయేలా చేసేంతగా ....

ఏవి ప్రభావితం చేయలేవు అని నా ఫీలింగ్ .. :)

ఎంతో అలజడి గ ఉన్న మనసు ...కాస్త నచ్హిన సంగీతాన్ని వింటే ఎంతో హాయి గ ఉంటుంది ..

అలాగే ఒక బొమ్మ అద్బుతంగా పదాలు లేకుండా వర్నించేస్తూ ఉంటె ..అభినందించకుండా ఉండలేం కదా ..

అసలు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కదిలించే ల నేనెందుకు ఈ పోస్ట్ రాస్తునన్ను అంటే ...:p

ఒక నేస్తం ఊసులాడే ఒక జాబిలట అనే నోవెల్ ని పంపించారు ...:)...

చక్కటి స్నేహం మీద పుస్తకం ..

నాకు అల కవితాత్మకంగా రాయడం రాదనో ...టైం కి పదాలు గుర్తు రావణో ..(ఏదో covering..:P)

కొంచం మంచి గ ఉన్న కవితలన్న ...పుస్తకాలన్న ...పదాలన్న ..చాల ఇష్టం ...:)

ఈ రోజు ఆ పుస్తకం చదువుతున్నంత సేపు అందులో లీనమై పోయి ..last లో కన్నీరు కర్చేసి ...ఆహ ...ఎంతో మంచి గ అనిపించింది ...

ఇంత భావోద్వేగం ఒక్క సాహిత్యం వల్ల ,కళల వల్లే కలుగుతుందని నా అభిప్రాయం ..

ఒక్క నిమిషం ..ఇలా ఊహిన్చుకోన్డి ....మీరు రాసిన కోడ్ కానీ ..program ని కానీ పక్క వాడు చూసి ఆనందం తో కానీ ..ఒక ఫీలింగ్ తో కానీ కన్నీరు కారిస్తే

ఎంత funny గ ఉంటుందో .. :)..నేను దీన్ని తల్చుకుని ..ఎన్ని సార్లు నవ్వుకున్నానో ....

మన కోడ్ చూసి తప్ప కుండ ఏడుస్తాడు పక్క వాడు ..ఎప్పుడంటే ..వాడికి అర్థం కానప్పుడు ... :)

ఇలాంటి మంచి మంచి వాటిని మనం ఎంత మిస్ అవ్తున్నమో కదా ...మీ గురించి నాకు తెలీదండి ..

నేనైతే మిస్ అవ్తున్నాను .. :(

ఇది చదివి మీరు కదిలార..కదిలే ఉంటారు..సిస్టం నుండి పక్కకు.. :P

6 November 2010

దీపావళి ఔర్ దసరా ముచ్చట్లు ..

ఏం లేవండి ... :(.. :P

అన్ని ఆఫీసు ముచ్చట్లే ...

pls..pls..వెళ్ళిపోకండి ..రీడండి ... :)

అసలు ...ఇది వరకు నాకు ఉన్న doubts అంత ఇప్పుడు తీరిపోతున్నాయి ...

ఏంటా ఆ doubts??

దసరా అప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ల ఊరికి వెళ్ళే వాళ్ళం ....

ఇంట్లో బొమ్మల కొలువు ...ఇంటి దగ్గర ఉన్న శంకర మఠం లో రోజు ప్రవచనాలు ..

అమ్మ వారికి రక రకాల అలంకరణలు ....అసలు రెండు కళ్ళు సరిపోయేవి కావు ...

ఎంత ముద్దుగా ఉండేదో అమ్మవారు ఆ అలంకరనలకి ...

ఇంక చుట్టు పక్కల ఉన్న అమ్మవారి గుడి లో కూడా ఇలాగె చేసే వారు ....

కానీ next day...paper లో ఒక పేజి మొత్తం ఆ photo లు ఉండేవి ...!!

వెళ్లి మా అమ్మమ్మను అడిగే దాన్ని ...ఎందుకు అమ్మమ్మ మళ్ళి వీళ్ళు photo లు వేస్తారు .అందరూ గుడికి వెళ్లి చూస్తారు కదా అని ..

మా అమ్మమ్మ very very intellegent..ఒకటే మాట చెప్పింది ..నీకంటే మీ నాన్న cycle కొనిచాడమ్మ ...30 సార్లు కొత్త cycle మోజుతో ..గుడి పేరు చెప్పి వెల్లొస్తూ ఆ దేవి దర్శనం చేస్కోస్తావు ...

నా లాంటి దానికి ఒక 5 నిముషాలు అక్కడ నుంచున్న ....అయ్యూ ..పిల్లలు ,అల్లుళ్ళు ,మనవళ్ళు ,మనవరాల్లకు ...time కి వంట చేయగలనో లేదో ...అన్ని సమకూర్చగలనొ లేదో ..అనే దిగులు ఉంటుంది ..అని ...

ఇంటికొచ్చాక మళ్ళి పేపర్ లో ఇంకాసేపు చూడచు కదా నా లాంటి వాళ్ళు అంది ..
ఒహ్హూ సరే అని సగం అర్థమయ్యి ...అర్థం కానట్లు బుర్ర ఊపి వెళ్ళేదాన్ని .. :)

ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ inner voice నాకు అర్థమవ్తోంది ...

ఇంకో విషయం కూడా అర్థమవ్తోంది ...

అలాంటి busy అమ్మమ్మలకే కాకుండా ...మన లాంటి s/w ఇంజనీర్ లకు కూడా media సపోర్ట్ ఇస్తొన్దీ ... :)

ఒక వేల ఆఫీసు నుండి తొందరగా వచ్చిన మా అడవిలో గుడెక్కడ ..ఒక వేల గుడి అప్పటికపుడు వెలసిన ...ఆ సందు వరకు నడిచే ఓపికెక్కడ ?

ఏ ఏ అలంకరణలు ఏ రోజు ..ఏ గుడిలో నో తెల్సుకుని మరి ఉత్సాహంగా వెళ్ళే దాన్ని ..

అప్పట్లో ఏ రోజు ఏంటి అని .అంటే అష్టమి ..నవమి ..దశమి ఉన్నాయి ..కదా ..అవి ...బాగా తెల్సు . ...

ఇప్పుడు కూడా తెల్సు ..ఈ రోజు ఏం రోజే అంటే ...monday,tuesday..అని confident గా చెప్పగలను..

ఒకటే మాట అంటారింట్లో ..గుర్రం ..గాదిదయ్యిన్దన్ట .. :D...

లేదు ..లేదు s/w ఇంజనీర్ అని నేనంట ..రెండు ఒకటేలే అని మా తమ్ముడంటాడు .. :D

వినాయక చవితికి మొదలయ్యాయి మా office లో major enhancements కి సంబరాలు ...కరెక్ట్ గా విజయదశమి నాటికీ ప్రొడక్షన్ లో కి వెళ్ళింది ...మా manager వాడి ఇంట్లో ...njoying..

మా TL bengali ఆవిడ లెండి ...వాళ్ళకి దసరా చాలా famous అంట ...ఆహ్హా అవునా అనకండి ..అందరికి తెల్సిందే ...ఆవిడ ఫీల్ అయ్యేది అక్కడ పూజలు అవి మిస్ అవ్తోందని ఒక 20% అయితే ..

తను ఈ మద్య కొన్న costly చీరలు ,నగలు ఇక్కడ పెట్టలేదుట ...అక్కడికి వెళ్తే అందరికి చూపిన్చచు ..పెట్టుకుంటే బాగుంటావ్ అని అంటారంట ...ఆది 80% miss అవుతోందిట ..

ఆవిడే చెప్పింది ...

అందుకే మా మేనేజర్ తో mails యుద్ధం చేసి ..వెళ్ళింది ఒక వారం ..ఇక పనంత సోలో గా మనమే చేసాం ...!!...ఇది నేను విజయగర్వం తో విజయదసమి నాటికి పూర్తి చేసింది ..

ఇంతా చేస్తే ...

ఆ client కి తెగ నచ్హి 4 certificate lu టీం మొత్తం పేరు పేరు నా పంపాడు ...

కరెక్ట్ గా టీం lo wrk చీసిన వాళ్ళెవరో తెలీదు ..కదా ..సో అన్దరికీ పంపుతున్నాం అని మెయిల్ ...

పోన్లే నా వల్ల వాళ్ళకు కూడా award లు వచ్హాయి అనుకున్న ...

ఇవి దీవాలి ధమాక offer....

next day మెయిల్ చుస్తే ...

ఇంకో major enahancement.... :(..మా TL అప్పుడే ఊరి నుండి వచ్చి ఇంక అదే ప్రపంచం లో ఉండి ..కిరణ్ నువ్వే చేయమ్మా ..ఇది కూడా అని simple గా అనింది .

ఆది కరెక్ట్ గా మొన్న గురువారం ..హా చేస్తాను లే అన్నాను ...

మొదలు పెట్టు అని వెనకాల నుండి ఒకటే గోల ...database work కావట్లేదు అని తెగ act చేసేస ..అల ఎలా మాకు అవ్తోంది అంది ..

నా సిస్టం దగ్గరకు ర చూపిస్తా అని ...చెప్పి ..client network ని disconnect చేసి database కి raka rakalu గా login అవుదాం అని try చేశా .అప్పటికే 2 అయింది ...

ఆవిడ ఎక్కువ శ్రమ పడదు ...

so we will c on monday అంది ..సరే ...అని ఆవిడ పక్కకు వెళ్ళాక ....gmail ఓపెన్ చేసి ...ముచట్లు పెట్ట . . :)

ఎందుకో అసలు పని చేయాలనిపించలేదు ..మరి ..

ఇక త్వరగా బయల్దేరి ఇంటికి వచ్హాను ......friday రోజు లేట్ గా లేచి ..స్నానం కూడా చేయకుండా ..net ముందర కొన్ని గంటలు browse చేసి ...darling cinema చూసి ...relax అవ్తున్న time lo ...oka 2,3 కాల్స్ వచ్హాయి ...దీవాలి wishes...వీళ్ళు రేపు చేయోచు కదా ..ఈ రోజే ఎందుకో ..అనుకున్నా ...

రాత్రి 9 ki పడుకుందాం అంటే నిద్ర పట్టట్లే ..why ఆ అని ఆలోచిస్తే ...నో bath కదా .సో వెళ్లి అప్పుడు బాతి full గా నిద్రపోయ ..

ఈ రోజు 5.30 కే లేచి వేడి నీళ్ళు పెట్టుకుని .స్నానం చేసి ..ఏవో డౌన్లోడ్ చేస్తూ కూర్చుని 9 అయ్యాక మా తమ్ముడికి ...ఫోన్ చేసి ..happy దీవాలి అన్నాను ..

గొర్రె ..పండగ నిన్నేనే ....అన్నాడు ..కాదు గొర్రె ..ఇంట్లో ఉన్నది నువ్వా నేనా ...అని దబాయించ ...

మా అమ్మ ...గొర్రె నిన్నే అంది ..మరి చెప్పలేదేంటి అంటే ..చెప్పెదేంటే ఆ మాత్రం తెలిద ...పాయసం ..పులిహోర ..అన్ని బానే తిన్నావ్ ..ఇంటి చుట్టు దీపాలు పెట్టడం చూసావ్ అంది ..

mummyy ...!! :( :(

మీ చీ లు తు లు నాకు ఇక్కడికి వినిస్పిస్తున్నాయి...ఎవరికీ చెప్పకుండా..నా బ్లాగ్ లో ఒక కామెంట్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేయండి..:D

అనన్య చురకలు !

మా పాపా పేరు అనన్య  ఇది చిన్నప్పటి నుండి చాల shocks ఇచ్చింది నాకు ...గుర్తున్నవి సరదాగా ఇక్కడ రాస్తున్నాను  దీనికి 2.5 ఏళ్ళకి ప్లే స్కూల్ లో...